EU konačno progovorila o “zarobljenosti” države

0

Najnovija Strategija Evropske unije o proširenju na Zapadni Balkan koja je predstavljena juče u Strazburu potvrđuje da su u Briselu itekako svjesni hroničnog neodstatka političke volje ovdašnjih vlasti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Po prvi put, EU u svom zvaničnom dokumentu ukazuje na takozvani fenomen zarobljene države,  i upozorava na “veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i jasno miješanje javnog i privatnog interesa”.

MANS posebno pozdravlja insistiranje EU na konkretnim rezultatima koji podrazumijevaju sprovođenje efikasnijih istraga koje će za rezultat imati pravosnažne presuda za korupciju koje će se u cjelosti sprovoditi. Iz Brisela se takođe očekuje da institucije Sistema budu beskompromisne u borbi protiv korupcije.

Posebno ohrabruje najava donošenja novih akcionih planova od strane EU, kao i činjenica da uspješnost reformskih procesa više neće biti mjerena brojem usvojenih dokumenata, već, kako se navodi efikasnošću pravde koju je sistem u stanju da obezbijedi građanima i biznisima, umjesto sadašnjeg osjećaja “nekažnjivosti i nejednakosti” pred licem pravde.

U planu EU za proširenje su posebno važne predložene mjere koje se odnose na konfiskaciju ilegalno stečene ili imovine bez pokrića čak i prije donošenja presude, oduzimanje prava na javnu funkciju, te razbijanje kriminalnih mreža i njihovih finansijskih temelja kroz sistematične finansijske istrage.

Sve ovo upućuje na zaključak da se reforme više ne smiju fingirati, te da će Brisel itetako pomno pratiti sve ono što se dešava u Crnoj Gori, a da će svaki izostanak konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala biti prepoznat kao jasan nedostatak političke volje i EU asporacija vladajuće elite.

MANS

Ostavi komentar