IRF izmijenio kreditne uslove prije ulaska opozicionih kontrolora u Vladu

0

Investiciono-razvojni fond (IRF) je početkom maja 2016. godine, neposredno uoči ulaska opozicionih kontrolora u Vladu izbornog povjerenja, donio Odluku o izmjeni četiri programa za kreditiranje, kojima je predvidio povoljnije uslove za korisnike kredita, odnosno da sopstveno učešće mogu obezbijediti u roku od godinu od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Krajem decembra 2015. godine IRF je donio Odluku o kreditiranju 23 programa podrške za narednu godinu, među kojima su Program podrške razvoju preduzetništva, Program kreditiranja mladih u biznisu, Program kreditiranja početnika u biznisu- start up i Program kreditiranja visokoškolaca.

Za pomenute kredite IRF je projektovao da obezbijedi finansiranje do 70 odsto vrijednosti ukupne investicije, dok su korisnici kredita morali da obezbijede 30 odsto učešća.

Program kreditiranja mladih u biznisu je namijenjen osobama do 35 godina koji će kredite moći da dobiju na maksimalan iznos do 50 hiljada eura, uz rok otplate do 12 godina, grejs period do četiri godine, kamatnu stopu 2,5 odsto na godišnjem nivou i naknadu od 0,5 odsto na iznos odobrenih kredita koji se realizuju na sjeveru zemlje i na Cetinju, Ulcinju i Nikšiću, odnosno jedan odsto u ostalim opštinama.

Kreditiranje početnika u biznisu, odnosno takozvani start up se odnosi na nova privredna društva i preduzetnike, a namijenjen je kao podrška otvaranju novih radnih mjesta. Kreditni uslovi su isti kao i kod Programa kreditiranja mladih u biznisu, s tim što kamatna stopa iznosi 3,5 odsto na godišnjem nivou. Pored toga, predviđene su i stimulativne mjere za subjekte koji zaposle pet ili više novih lica, u vidu smanjenja kamatne stope za jedan odsto, kao i na kredite koji se odobre uz garancije neke od poslovnih banaka, gdje se kamatna stopa u tom slučaju umanjuje za 1,5 odsto.

Kada je u pitanju Program kreditiranja visokoškolaca, IRF je prvi put u izbornoj 2016. godini predvidio da visokoškolci koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore mogu konkurisati za dobijanje kredita. Kako je obrazloženo, cilj je smanjiti nezaposlenost visokoškolaca, za koje je obezbijeđena beskamatna kreditna linija, uz maksimalan iznos kredita do 50 hiljada eura.

Konačno, za Program podrške razvoju preduzetnišva, čiji je cilj animiranje mladih ljudi, žena, studenata i lica sa invaliditetom da se posvete biznisu, IRF je predvidio maksimalan iznos kredita do 50 hiljada eura, uz rok otplate do 12 godina, grejs period do četiri godine i kamatnu stopu 2,5 odsto na godišnjem nivou. Za ove kreditne aranžmane nije predviđeno plaćanje naknade po osnovu obrade kredita.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.