Publikacije
0

Uspješna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija.…

Publikacije
0

Iza statistike (PDF) Ova analiza je nastala kao pokušaj da se sagledaju efekti antikorupcijskih reformi,…

Publikacije
0

SADRŽAJ Uvod 2-Opšta iskustva iz primjene zakona 3-Pravo na slobodan pristup informacijama 4-Zabranjen pristup informacijama…

Publikacije
0

SADRŽAJ Uvod 1-Podnošenje zahtjeva za informacijama 2-Organi vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama 3-Forma…

Publikacije
0

SADRŽAJ 1-Uvod 2-Ugovori o privatizaciji 3-Nivo zagađenosti 4-Ulaganje u zaštitu životne sredine 5-Uvid u informacije…

Dokumenta
0

SADRŽAJ Uvod 1- Studija slučaja: Istraživanja o zagađenju životne sredine od strane velikih zagađivača 2.1…

1 2