Novi izvještaj organizacije Transparency International pokazuje da se ljudi boje da javno govore o korupciji

0

Berlin, 16 novembar 2016 – Jedna od tri osobe koje žive u Evropi i Centralnoj Aziji misle da je korupcija jedan od najvećih problema sa kojima se suočava njihova zemlja, pokazuje izvještaj Transparency Internationala koji je objavljen danas. Ova brojka raste do dvije od tri osobe u slučajevima Moldavije, Španije i Kosova, pokazujući da je potrebna hitna akcija u borbi protiv tajnih dogovora i zloupotrebe javnih ovlašćenja.

Skoro jedna trećina građana u regionu vjeruje da su njihovi državni zvaničnici i donosioci odluka veoma korumpirani, dok većina ljudi smatra da njihove vlade ne rade dovoljno da zaustave korupciju.

Više od polovine ljudi u Evropskoj uniji (53 %), zemljama kandidatima za prijem u EU (53 %) i zemljama Komonvelta (CIS), većini bivših Sovjetskih republika, (56%) je reklo da njihove vlade nisu uspjele da suzbiju korupciju. Vlade Ukraine (86%), Moldavije (84%), Bosne I Hercegovine (82%), i Španije (80%) su najgore ocijenjene od strane njihovih građana.

Transparency International je razgovarao sa blizu 60,000 citizens iz 42 zemlje Evrope i Centralne Azije o njihovim iskustvima sa korupcijom u dnevnom životu, za potrebe novog izvještaja People and Corruption: Europe and Central Asia, koji je dio Globalnog barometra korupcije za 2016. godinu.

grafik

U prosjeku, jedno od šest domaćinstava je platilo mito kako bi ostvarilo pravo na neku javnu uslugu. Iako manje domaćinstava plaća mito za javne usluge u većini zemalja članica EU, taj procenat raste kada se krene prema istoku: najveći procenat je u Tadžikistanu (50%), Moldaviji (42 %), Azerbejdžanu, Kirgistanu and Ukraini (38%), I Rusiji (34%). Rumunija je imala najveći procenat među EU državama sa 29%, pored Litvanije sa 24%.

U najbogatijim zemljama, skoro dvije od tri osobe (65%) vjeruju da bogati imaju previse uticaja na donošenje politika, u poređenju sa 44% u zemljama kandidatima za članstvo u EU I 46% u zemljama Komonvelta.

U Španiji, 88% ljudi je reklo da bogati pojedinci imaju nezakonit uticaj na odluke vlade, u Portugaliji je taj procenat 85%, u Francuskoj 79%, u Njemačkoj I Velikoj Britaniji 77%.

“Korupcija je značajan problem širom regiona Evrope i Centralne Azije. U zemljama EU mnogi građani vide kako bogati i oni u Vladama oblikuju system u svoju korist” rekao je José Ugaz, predsjedavajući organizacije Transparency International. “Vlade jednostavno ne rade dovoljno u borbi protiv korupcije jer pojedinci na vrhu su ti koji imaju korist. Kako bi se ukinula ova duboko problematična veza između bogastva, moći I korupcije, vlade moraju zahtijevati veći stepen transparentnosti, uključujući I onu koja se odnosi na vlasništvo I kontrolu nad kompanijama, kroz javno dostupne register vlasništva nad kompanijama.”

“Zbog njihove pozicije na vrhu piramide moći, korumpirane elite I oligarhe je teško ukloniti. Ali vidjeli smo da to može biti urađeno ako se ljudi ujedine u zahtijevima prema liderima za poštvanje viših standarda, I tužilaštvo koje djeluje nezavisno u pozivanju na odgovornost” rekao je Ugaz.

Još jedna ključna prepreka u borbi protiv korupcije je nedostatak zaštite onih koji javno govore o korupciji. Trideset procenata ispitanika širom Evrope I Centralne Azije je izjavilo da je glavni razlog za to što ljudi ne prijavljuju slučajeve korupcije, upravo strah od posljedica. Dvije od pet osoba koje su bile “zviždači” su pretrpjeli odmazdu zbog toga.

Takođe postoji I stigma prema onima koji se usuđuju da javno govore I prijave korupciju. Naročito u zemljama Komonvelta, samo jedna četvrtina ljudi misli da je prijavljivanje korupcije društveno odgovorno (27%).

Mali broj ljudi se osjeća sposobnim da pomogne zaustavljanje korupcije u njihovim zemljama: Manje od polovine ljudi (47%) u EU zemljama osjeća da bi mogli da doprinesu da se nešto promijeni u borbi protiv korupcije, dok taj procenat pada na manje od jedne trećine (31) u zemljama Komonvelta.

Transparency International je donio četiri ključne preporuke za smanjenje političke korupcije I omogućavanje ljudima da je prijavljuju bez straha od odmazde. Vlade širom Evrope I Azije bi trebale da:

  • Imaju transparentna pravila o loboranju I javni registar lobiranja kako bi se donošenje odluka o javnim politka moglo detaljnije kontrolisati.
  • Obezbijede nezavisnost pravosuđa, posebno u zemljama koje pristupaju EU I zemljama Komonvelta, kroz smanjenje uticaja izvršne vlast, uključujući i transparentan I objektivan system za imenovanje, transfer I razrješenje sudija I tužilaca.
  • Usvoje I primjene sveobuhvatnu legislative za zaštitu zviždača.
  • Podrže zviždače I one koji prijavljuju korupciju I obezbijede da se njihova otkrića adekvatno isprate..

### Tabelu sa podacima za Crnu Goru možete preuzeti OVDJE (excell)

Transparency International je globalna organzacija civilnog društva koja vodi borbu protiv korupcije.

Media contact:
Natalie Baharav
E: press@transparency.org
T: +49 30 3438 20 666

For daily anti-corruption updates follow us on:
Twitter:  twitter.com/anticorruption
Facebook: facebook.com/transparencyinternational
Google Plus: plus.google.com/+transparencyinternational
Or subscribe to: transparency.org/getinvolved/stayinformed

Komentari su isključeni.