Planovi privatizacije

0

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96 ,6/99 i 59/00), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 27. februara 2003. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2003. godinu (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96 ,6/99 i 59/00), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 18. marta 2004. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2004. godinu (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede («Službeni list RCG», br. 23/96,6/99,59/00 i 42/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 3. februara 2005. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2005. godinu (PDF) >>>
 • Prilog (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96 ,6/99, 59/00 i 42/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 9. februara 2006. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2006. godinu (PDF) >>>
 • Prilog (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96, 6/99, 59/00 i 42/04), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 5. jula 2007. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2007. godinu (PDF) >>>
 • Prilog (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96, 6/99, 59/00 i 42/04), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. marta 2008. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2008. godinu (PDF) >>>
 • Prilog (PDF) >>>

Na osnovu člana 3 Zakona o privatizaciji privrede (»Službeni list RCG«, br. 23/96, 6/99, 59/00 i 42/04), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2008. godine, donijela je odluku o

 • Planu privatizacije za 2009. godinu (PDF) >>>
 • Prilog (PDF) >>>

Komentari su isključeni.