Presuda u slučaju Janković – Milovac

0

Osnovni sud u Podgorici, sudija Miodrag Pešić, je danas odbio tužbu Predsjednika Prijestonice Cetinja, Milovana Jankovića, protiv zamjenika izvršnog direktora MANS-a, Dejana Milovca.

Janković je tužbu za naknadu nematerijalne štete uzrokovane duševnim bolovima podnio početkom avgusta 2007. godine nakon što je MANS najavio da će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je u postupku prodaje opštinskog zemljišta na Karuču zloupotrebio službeni položaj i nesavjesno vršio službenu dužnost.

U obrazloženju presude kojom se odbacuje tužbeni zahtijev Jankovića, sudija Pešić se pozvao na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koja u članu 10. predviđa “pravo na slobodu izražavanja, saopštavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice”.

Pored toga, u presudi sa navodi i da je Milovan Janković zbog činjenice da pokriva javnu funkciju, “mora biti spreman na veći stepen tolerancije i činjenicu da neizbježno i svjesno izlaže svaku svoju riječ i postupak kritičkom razmatranju od strane javnosti, pa mu se smije reći mnogo više nego običnom građaninu”.

Sud je cijenio da aktivnosti MANS-a, te najavljeno podnošenje krivične prijave protiv Jankovića, nisu kod njega mogli izazvati duševne bolove onog inteziteta koji je naveo u svom tužbenom zahtijevu. Sud je takođe cijenio da “lice koje podnese krivičnu prijavu nadležnom organu protiv nekog lica zbog osnovane sumnje da je počinio neko krivilno djelo, ne može samo zbog toga odgovarati za neimovinsku štetu zbog omalovažavanju ličnosti”.

MANS je zadovoljan ovakvim ishodom dvogodišnjeg procesa, naročito činjenicom da je sud u obzir uzeo poštovanje Evropske konvencije za ljudska prava kojom se garantuje sloboda govora i iznošenja mišljenja, te da će ovakvo postupanje sud pretvoriti u praksu.

Pored toga, želimo da vjerujemo da će ova presuda djelovati ohrabrujuće za sve one građane koji prijavljuju korupciju, a koji se plaše represije državnih organa i navike javnih funkcionera da umjesto da odgovaraju javnosti, besmislenim tužbama pokušavaju demotivisati sve one koji se usuđuju da razmišljaju drugačije.

Presudu možete preuzeti i pročitati ovdje.

MANS

Komentari su isključeni.