Sudija organa za prekršaje Maja Rakočević odbila molbu

0

Poštovani,

obavještavam vas da je sudija organa za prekršaje u Podgorici Maja Rakočević odbila molbu za povraćaj u pređašnje stanje koju sam podnio zbog kazne od 600 eura, a koju je izrekla Vanji Ćalović u odsustvu, uskraćujući joj pravo da bude obaviještena o optužbama i pravo da se brani i ne pokušavajući da je obavijesti o suđenju na zakonit način.

Novim rješenjem sudija Rakočević pokazuje da je istrajna u namjeri kažnjavanja na osnovu izjave jednog policajca kome nije našla sa shodno da postavi čak ni jedno pitanje. Takav način kažnajvanja teško je pronaći i iz vremena inkvizicije kada okrivljeni takođe nije imao prava da se brani, ali se bar kažnjavalo na osnovu izjave dva svjedoka.

Osim toga, odbijanjem povraćaja u pređašnje stanje sudija Rakočević pokazala je i izraženo neznanje i spremnost da očiglednim neistinama opravda svoj nezakonit rad. Naime, u novom rješenju sudija Rakočević sada “objašnjava” da pretres nije bio zakazan za dan 07.11.2012.

godine, kako je navedeno u naredbi koju je ona donijela, već da je pretres bio 26.11.2012. godine, kako se navodi u dostavnici dostavljača za Upravu polcije. Dakle, po navodima sudije Rakočević, pretres je zakazao dostavljač dostavnicom za policiju, a ne ona narednom – kako je propisano zakonom. Pri tome, za svoju naredbu sudija Rakočević poslije više od 4 mjeseca kaže da je “došlo do tehničke greške u kucanju”. Tako sudija Rakočević pokušava da prikrije nezakonit rad i činjenicu da je pretres bio zakazan 07.11.2012.

godine, istoga dana kada je dostavljač navodno ostavio poziv na vratima stana Vanje Ćalović.

Međutim, osnovni problem sudije Rakočević je u tome što smo izvršili uvid i kopirali spise, pa “tehničke greške” sada ne može ispraviti.

Stoga bi sudija Rakočević za svoja “obrazloženja” morala dati ubjedljivije razloge od “tehničke greške u kucanju”. Do tada, smatramo da je osnovna greška, ali ne teničke već suštinske i materijalne prirode, to što postoje sudije koje su spremne da kažnjavaju na ovakav način bez pružanja mogućnosti za odbranu, a kada se otkrije njihov nezakonit rad pravdaju ga kao “tehničke greške”.

Očekujemo da Vijeće za prekršaje na zakonit način cijeni “greške”

sudije Rakočević, ali smo i ubijeđeni da će njene odluke svakako morati biti ocijenjene kao nezakonite i da je samo pitanje koji organ i kada će to uraditi.

Ujedno Vas obavještavam i da je po zahtjevu Uprave policije pokrenut još jedan prekršajni postupak protiv Vanje Ćalović, ovog puta zato što je na performansu MANS-a prošle godine “ometala i omalovažavala” policijskog službenika tako što ga je zagrlila i poljubila u lice.

Ipak, za razliku od sudije Rakočević, sudija u ovom predmetu je uredno pozvala Vanju Ćalović i obavijestila je o optužbama kako bi mogla koristi prava i braniti se postupku.

Na kraju, kod činjenice da policiju ne zanima suzbijanje kriminala i brojni primjeri korupcije i zloupotreba u vladajućoj partiji i izvršnoj vlasti, te da je značajan dio represivnog aparata policije usmjeren na zastrašivanje kritičara koji čak “ometaju i omalovažavaju”

policajce ako ih zagrle, od izuzetnog je značaja obezbijediti poštovanje osnovnog prava na odbranu i upoznavanje sa optužbama, bez obzira koliko one besmisleno zvučale.

Punomoćnik MANS-a:
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.