U izbornoj godini dupliran iznos za isplatu radničkih otpremnina

0

U izbornoj 2016. godini Fond rada će isplatiti šest miliona eura za radničke otpremnine, što je dva i po puta više nego što je isplaćeno u prethodnoj godini koja je bila neizborna. Radničke otpremnine u iznosu od nepunih dvije hiljade eura isplaćuju se radnicima čija su preduzeća prestala da rade do 2009. godine, a tada je procijenjeno da oko 21 hiljada radnika ima pravo na tu vrstu naknade. Afera Snimak je otkrila da su isplate radničkih otpremnina jedan od značajnih mehanizama koje je vladajuća partija koristila u izbornim ciklusima kako bi uticala na opredjeljenje birača.

Budžetom Crne Gore za 2016. godinu za isplatu radničkih otpremnina planiran je iznos od 3,3 miliona eura.

Inače, Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu[5] bila je predviđena isplata 2,3 miliona za radničke otpremnine, ali je ukupna suma tokom usvajanja Zakona o budžetu u Skupštini Crne Gore uvećana za milion eura i to zahvaljujući amandmanu koji su podnijeli poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista.

U 2015. godini, koja je bila neizborna godina, za isplatu radničkih otpremnina je Zakonom o budžetu Crne Gore za tu godinu bilo opredijeljeno 2,3 miliona eura.

Krajem maja 2016. godine izabrana je Vlada izbornog povjerenja sa ciljem da pripremi slobodne parlamentarne izbore[8], a shodno Zakonu o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore mjesto ministra finansija pripalo je opozicionom kandidatu iz Socijaldemokratske partije.

Početkom jula 2016. godine Ministarstvo finansija, kojim je rukovodio opozicioni kandidat, pripremilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, sa ciljem da se obezbijede redovne isplate za bruto zarade, penzije i socijalna davanja, jer je utvrđeno da nedostaju potrebna sredstva. Ovaj Nacrt zakona je dostavljen na usvajanje Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore, koja je potom trebalo da je dostavi Vladi na usvajanje, ali to nikada nije učinjeno.

Prema podacima iz Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, koji je u posjedu MANS-a, isplata radničkih otpremnina kod Fonda rada ostala je na nivou od 3,3 miliona eura, koliko je i bilo opredijeljeno Zakonom o budžetu.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.