Udruga mladih – Transparentnost univerziteta

0

Ovaj izvještaj je dio projekta koji sprovodi šest nevladinih organizacija: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Sigurna ženska kuća, Mogul, Stečajci u Crnoj Gori, Breznica i Udruga mladih Crne Gore.

U dijelu projekta kojim rukovodi Udruga mladih, posmatrana je dostupnost informacija u posjedu svih univerzitetskih jedinica u Crnoj Gori, a koje se tiču transparetnosti njihovog finansiranja, kao i prava studenata i mogućnost njihovog ostvarivanja u skladu sa bolonjskim principima.

Posebna pažnja posvećena je nacionalnoj strategiji zapošljavanja visokoškolaca, te aktivnostima koje nadležne institucije sprovode u cilju rješavanja sve izraženijeg problema nezaposlenosti svršenih studenata Crne Gore. Udruga mladih, uz pravnu podršku MANS-a, iskoristila je sve raspoložive mehanizme upravnog postupka kako bi došla do relevantnih informacija.

U prvom dijelu izvještaja su date informacije o transparentnosti državnog i privatnih univerziteta, kao i fakulteta koji su u njihovom sastavu. Drugi dio sumira statističke pokazatelje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u posjedu 47 institucija koje se direktno ili indirektno bave problematikom visokog obrazovanja i studenata.

U trećem dijelu su dati zaključci i preporuke za unapređenje transparentnosti visokoškolskih institucija.

  • Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.