Ustavni sud da hitno donese odluku povodom sporne naknade za gorivo

0

benzin-gorivoSaopštenje Ustavnog suda da u predmetu ocjene ustavnosti Vladine uredbe kojom se uvode nove dažbine za autoput nije pitanje koje ima širi društveni značaj, jednako vrijeđa inteligenciju svakog građanina kao i izjava premijera da je gorivo luksuz, ali pokazuje i da sudije Ustavnog suda nijesu izabrane da bi štitili ustavnost i zakonitost, već da bi bili obična marioneta izvršne vlasti.

U državi u kojoj izvršna vlast brutalno krši Ustav, preuzima nadležnosti parlamenta i donosi uredbe na osnovu kojih će od građana protivpravno oduzimati milione eura i u kojoj sudije Ustavnog suda saopštavaju kako sve to nema širi društveni značaj, logično je da osnovne društvene potrebe postaju luksuz.

Zakon o Ustavnom sudu u članu 63. propisuje da Ustavni sud može narediti obustavu izvršenja akta ili radnje do donošenja odluke, ako je izvjesno da bi nastupile neotklonjive štetne posljedice. U konkretnom slučaju, samo na osnovu uvećanja cijena goriva Vlada planira da svakog mjeseca od građana protipravno oduzme 9 miliona eura, pa su sudije Ustavnog suda dužne javnosti objašnjenje kako će te štetne posljedice nadoknaditi.

Umjesto da primijene ovu odredbu i spriječe brutalno pljačkanje građana, sudije Ustavnog suda se rugaju građanima saopštenjem da predmete razmatraju prema redosljedu prijema. Svaki građanin koji je učestvovao u nekom postupku pred Ustavnim sudom zna da takvo “razmatranje” podrazumijeva da će predmet biti ostavljen u Ustavnom sudu da “skuplja prašinu” bar nekoliko godina.

Ovakav javni stav Ustavnog suda šalje opasnu poruku da je Crna Gora država sa elementima diktarure, jer samo u takvim sistemima vlada se uglavnom na osnovu jednostranih uredbi i diktarura izvršne vlasti kojima se uređuju pitanja koja moraju biti predmet zakona i koja su u nadležnosti parlamenta i samo u takvim sistemima Ustavni sud daje ovakva saopštenja da sve to nema širi društveni značaj.

Ocjenu ustavnosti Vladine uredbe može donijeti za par minuta svako ko jednostavno pročita odredbu člana 142. stav 3. Ustava Crne Gore koja propisuje da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom. Zato svako odugovlačenje u donošenju odluke o ustavnosti uredbe na osnovu koje će se građanima oduzeti milioni eura, sa obrazloženjem da se predmeti razmatraju “po redosljedu prispjeća”, predstavljaće nevršenje službene dužnosti u interesu i po nalogu onoga ko smatra da je građanima gorivo luksuz i ko istovremeno svojim “strateškim partnerima” i tajkunima omogućava opraštanje desetina miliona eura poreza.

Još jednom pozivamo sudije Ustavnog suda da počnu da primjenjuju Ustav i zakone i da štite ustavnost i zakonitost tako što će hitno reagovati na grubo gaženje Ustava od strane izvršne vlasti i spriječiti dalje pljačkanje građana, jer su na tu funkciju birane da bi štitile samo i isključivo javni interes.

MANS

Komentari su isključeni.