Vlada izgradnjom drugog bloka prkosi građanima i međunarodnoj javnosti

0

Svega nekoliko dana nakon prihvatanja Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama koji prema svjedočenjima svjetskih lidera predstavlja prekretnicu i početak globalnih napora za smanjenje upotrebe fosilnih goriva, Vlada Crne Gore je pred potpisivanjem sporazuma o izgradnji drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima sa češkom kompanijom „ŠKODA PRAHA“.

TE-drugi-blok

Drugi blok Termoelektrane u Pljevljima će svakako povećati potrošnju uglja u Crnoj Gori i dodatno je udaljiti od preporuka međunarodne zajednice zacrtanih ciljeva EU kada je u pitanju smanjenje zavisnosti energetskih sistema od takozvane prljave energije. Potpuno je neshvatljivo da dok ostatak svijeta pravi planove za limitiranje učešća uglja u svojim energetskim sistemima i zatvaranje elektrana, Crna Gora aktivno radi na otvaranju novih postrojenja i maksimalnom iskorišćavanju postojećih rezervi uglja.

Odluka o izgradnji novog energetskom izvora je donijeta pod izgovorom energetskog deficita koji Vlada još uvijek nije uspjela da dokaže konkretnim brojkama i uz potpuno nerealne projekcije budućeg ekonomskog rasta i veće potražnje za energijom u Crnoj Gori.

Paralelno sa time, odvijaju se i pregovori sa italijanskom kompanijom A2A oko nastavka ugovora o upravljanju od kojih će prema tvrdnjama iz Vlade zavisiti i budući model finansiranja projekta izgradnje. Niti jedan konkretan detalj koji je vezan za ove pregovore još uvijek nije dostupan javnosti, a Vlada nikada objasnila na koji način namjerava da nastavi saradnju sa A2A uprkos činjenici da ta kompanija nije ispunila veći dio prethodnog upravljačkog ugovora.

Kao i pregovori sa A2A, tako i pregovori sa Skodom Praha su vođeni iza zatvorenih vrata uz minimum informacija koje su trenutno dostupne javnosti. Građanima i dalje nije poznato ko će imati najviše koristi od izgradnje drugog bloka TE Pljevlja i zbog čega se bez izraženog deficita i suprotno međunarodnim preporukama ušlo u projekat izgradnje novog izvora „prljave“ energije.

MANS je ranije objavio rezultate svog istraživanja koji pokazuju da u pljevaljskom regionu nema dovoljno uglja za cjelokupni projektovani radni vijek novog bloka TE Pljevlja, čak ni onda kada bi se u funkciju stavila takozvala neisplativa ležišta uglja. Analiza koja se bazira na podacima koje posjeduje i sama Vlada pokazuje da se ovaj projekat ulazi suprotno zdravoj ekonomskoj logici i po svaku cijenu, bez obzira na posljedice koje će taj projekat imati na crnogorsku ekonomiju, ali i na stanje životne sredine.

Još uvijek nije poznato ni koliko će građane Crne Gore ukupno koštati ova investiciona „avantura“, te kada će i da li će ta investicija uopšte biti ekonomski isplativa. Nije poznato ni ko će i iz kojih izvora obezbijediti novac za ovu investiciju, te da li će biti obezbijeđene državne garancije i u kom iznosu.

Hroničan nedostatak osnovnih informacija o ovom projektu, te i više nego neodgovorno ponašanje Vlade otvaraju ogroman prostor za sumnju da se projekat izgradnje drugog bloka TE Pljevlja ne realizuje kako bi se zadovoljio javni interes, već isključivo profitni interes energetskog lobija i njegovih glasnogovornika u Vladi Crne Gore.

Imajući u vidu dosadašnji „modus operandi“ Vlade kada su u pitanju „poslovi vijeka“ i „strateški investitori“, te zavjera ćutanja koja postoji kada su u pitanju ključne informacije, veoma je lako očekivati da će izgradnja drugog bloka TE Pljevlja biti novi „kamen o vratu“ građanima Crne Gore od kojih će se ponovo očekivati da iz svog džepa pokrivaju rupe u budžetu nastale kao posljedica katastrofalne ekonomske politike Vlade Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.