Za investiciono presvlačenje asfalta u izbornom periodu milion eura

0

Direkcija za saobraćaj, koja je pod nadležnošću Ministarstva saobraćaja, je zadužena za realizaciju kapitalnog budžeta koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva. Pored toga, ova Direkcija finansira investiciono presvlačenje asfalta, što je projekat koji se realizuje u takozvanih pet sekcija koje su teritorijalno označene, odnosno Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Beranama i Kotoru.

Prema zvaničnim podacima Direkcije za saobraćaj, najveći dio zahtjeva za plaćanja po osnovu izvedenih radova na investicionom presvlačenju asfalta podnijet je u julu 2016. godine, kao mjesecu početka izborne kampanje, te u dva ranija mjeseca kada se očekivalo raspisivanje parlamentarnih izbora. U prva četiri mjeseca 2016. godine takvih zahtjeva za plaćanje nije bilo.

Tako je u maju 2016. godine za ove svrhe prikazana 181 hiljada eura i to za puteve u Nikšiću[3], mjesec kasnije 783 hiljade za puteve u Podgorici, a u julu oko milion. Od brojke koja se odnosi na jul, oko 358 hiljada je za puteve na području Berana, u Pljevljima 353 hiljade, u Kotoru 179 hiljada, u Podgorici 108 hiljada, a u Nikšiću 28 hiljada eura.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.