Zakoni

0
  • ODRŽIVI RAZVOJ

Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji objekata (PDF) >>>

Zakon o urbanističkoj i građevinskoj inspekciji (PDF) >>>

  • PARLAMENT

Zakon o izboru odbornika i poslanika (PDF) >>>

Zakon o zaradama i drugim primanjima poslanika i funkcionera (PDF) >>>

Poslovnik Skupštine Crne Gore (PDF) >>>

Pravilnik o unutrašnjem redu u zgradi Skupštine Crne Gore (PDF) >>>

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji rada Službe Skupstine Crne Gore (PDF) >>>

  • PRIVATIZACIJA

Zakon o privatizaciji privrede (PDF) >>>

Odluka o djelokrugu i sastavu Savjeta za privatizaciju (PDF) >>>

Odluka o imenovanju članova Savjeta za privatizaciju (PDF) >>>

  • KONFLIKT INTERESA

Zakon o konfliktu interesa (Crna Gora, 2009) (PDF) >>>

Zakon o konfliktu interesa (Srbija) (PDF) >>>

Zakon o konfliktu interesa (Hrvatska) (PDF) >>>

Zakon o konfliktu interesa (BIH) (PDF) >>>

Zakon o konfliktu interesa (Kosovo) (PDF) >>>

  • JAVNE NABAVKE

Zakon o javnim nabavkama (PDF) >>>

  • SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o slobodnom pristupu informacijama (PDF) >>>

Zakon o opštem upravnom postupku (PDF) >>>

Zakon o upravnom sporu (PDF) >>>

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (PDF) >>>

  • KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO

Krivični zakonik (PDF) >>>

Zakon o krivičnom postupku (PDF) >>>

Zakon o prekršajima (PDF) >>>

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela (PDF) >>>

Komentari su isključeni.