Zaposlenja u izbornom periodu koja su prijavljena Agenciji za sprečavanje korupcije

0

Prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u periodu od raspisivanja izbora do dana njihovog održavanja, u javnoj upravi je izuzetno dozvoljeno zapošljavanje na određeno vrijeme, i to samo ako je zapošljavanje neophodno radi redovnog rada i funkcionisanja državnih i opštinskih organa i institucija, ili javnih preduzeća.

Zakon je takođe propisao obavezu da državni i opštinski organi, institucije i javna preduzeća sve odluke o zapošljavanju u predizbornom periodu, sa kompletnom dokumentacijom, dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije, koja ih potom objavljuje na svom sajtu.

U periodu od sredine jula do sredine oktobra 2016. godine, koliko je trajala predizborna kampanja, Agenciji za sprečavanje korupcije je čak 228 državnih i opštinskih organa, institucija i javnih preduzeća prijavilo da je sa ukupno 1.271 licem zaključilo različite vrste ugovora o zaposlenju.

Od tog broja, u državnim i opštinskim organima i preduzećima zaposlena su 536 lica, od čega po osnovu ugovora na neodređeno vrijeme 161 lice, sa 187 osoba su zaključeni ugovori na određeno vrijeme, sa čak 178 lica ugovori o privremenim poslovima, dok su sa 10 osoba zaključeni pripravnički ugovori.

Istovremeno, u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama i vrtićima, zaposlena su 735 lica, od čega čak 704 na određeno vrijeme, sa 27 osoba su zaključeni ugovori na neodređeno vrijeme, a sa četiri lica ugovori o privremenim poslovima.

Kompletnu studiju slučajeva možete preuzeti OVDJE

Komentari su isključeni.