O MANS-u

Misija

MANS je nevladina organizacija koja se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala koji utiču na Crnu Goru.

Vizija

Crna Gora kao pravedno, otvoreno društvo aktivnih i slobodnih građana sa državom koja služi javnom interesu.

Ciljevi

  • Smanjiti prostor za djelovanje organizovanog kriminala

– Otkriveno više konkretnih slučajeva organizovanog kriminala
– Postoji više istraga i sudskih postupaka za slučajeve organizovanog kriminala
– Unaprijeđenje i primjena zakona, politika i kontrolnih mehanizama ograničava legalizovanje imovine stečene organizovanim kriminalom

  • Smanjiti korupciju na visokom nivou

– Otkriveno više slučajeva korupcije na visokom nivou
– Postoji više istraga, optužnica i osuđujućih presuda za korupciju na visokom nivou
– Unaprijeđeni propisi i politike smanjuju prostor za korupciju

  • Povećati transparentnost i odgovornost institucija i unaprijediti građansku kontrolu njihovog rada

– Veća dostupnost podataka koji služe za otkrivanje korupcije i organizovanog kriminala
– Veće učešće građana, NVO, medija i biznisa u odlučivanju i kontroli rada institucija mijenja propise i praksu
– Češće korišćenje unaprijeđenih kontrolnih mehanizama povećava odgovornost institucija zaduženih za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala