Pitajte institucije

Zakon o slobodnom pristupu informacijama daje mogućnost svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima da na jednak način i pod jednakim uslovima ostavare pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji moguće je ostvariti podnošenjem zahtjeva, dok je organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija dužan riješiti o zahtjevu u roku od 15 dana.

U cilju promocije značaja slobodnog pristupa informacijama, MANS je napravio online formu podnošenja zahtjeva. Na taj način, svi zainteresovani građani imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama preko našeg pravnog tima, koji će se pobrinuti da traženu informaciju dobijete u što kraćem vremenskom roku. Nakon sprovedenog postupka i dobijenog odgovora od strane organa vlasti, bićete obaviješteni o konačnom ishodu Vašeg zahtjeva.

Napominjemo da su podaci koje unesete u prijavi u potpunosti zaštićeni te da garantujemo njihovu anonimnost.

Sve što je potrebno da uradite jeste da popunite online obrazac koji se nalazi u nastavku.

    Ime i prezime (obavezno)

    Vaša e-mail adresa (obavezno)

    Institucija

    Tekst zahtjeva