Kolike su kazne za organizovani kriminal?

0

Visina izrečene kazne za organizovani kriminal (2013. – 2018., po djelima)

Visina izrečene kazne za djela sa elementima organizovanog kriminala

(2013. – 2018., po djelima)

Prvi grafik pokazuje podatke o visini kazne za krivična djela organizovanog kriminala, dok drugi predstavlja podatke o visini izrečene kazne za krivična djela sa elementima organizovanog kriminala, oba u odnosu na zakonom propisani minimum za period od 2013. do 2018. godine.

 

Komentari su isključeni.