Organizovani kriminal

0

UVOD

Cilj ove publikacije je da pruži jasniju sliku o rezultatima pravosuđa u borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Ovaj dokument sadrži analizu zakonskog okvira, statističkih podataka i pravosnažnih sudskih presuda koje su donijete od 2013. do kraja 2018. godine. Trideset studija slučajeva predstavljenih u ovoj publikaciji sadrži analizu postupanja Specijalnih tužilaca, kao i prakse prvostepenih i drugostepenih sudova. Podaci o najčešće zastupljenim oblicima organizovanog kriminala, kao što su šverc narkotika, pranje novca i krijumčarenje ljudi, predstavljeni su u posebnim poglavljima. U odvojenim studijama date su i analize postupaka koji su se odnosili na druge oblike organizovanog kriminala, uključujući posjedovanje oružja, trgovinu ljudima i krijumčarenje akciznih roba.Odgovornost sudija i tužilaca za brojne propuste u ovim predmetima obrađena je u posebnom dijelu publikacije. Poslednje poglavlje je fokusirano na brisanje značajnih podataka iz sudskih presuda koji ograničavaju analizu i javnu kontrolu rada pravosuđa.

Pretraga

Presude

Kazne

Sporazumi

  • Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.