Preporuke za unapređenje

0

Cilj ovog dokumenta je da predstavi konkretne preporuke za unapređenje crnogorskog Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, zasnovane na iskustvima Italije i Hrvatske. U prvom dijelu je dat pregled ključnih nedostataka zakonskog okvira koji reguliše privremeno i trajno oduzimanje imovine
stečene kriminalnom djelatnošću, kao i upravljanje tom imovinom.

Drugi dio sadrži konkretne preporuke vezane za uslove pod kojima se može oduzeti imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, nadležnosti i obaveze tužilaštva i sudstva u toku finansijske istrage, odnosno u vezi sa privremenim oduzimanjem imovine.

Posebno poglavlje je posvećeno nadležnostima i obavezama institucija zaduženih za upravljanje oduzetom imovinom. U poslednjem dijelu su date konkretne preporuke vezane za upravljanje i raspolaganje kako privremeno, tako i trajno oduzetom imovinom.

Preporuke za unapređenje zakonskog okvira Oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom kriminalnom djelatnošću (PDF)

Preporuke – Za uvođenje građanskopravnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću (PDF)

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.