Koliko ima osuđujućih presuda za organizovani kriminal?

0

Presude za organizovani kriminal (2013. – 2018., po broju krivičnih djela)

Presude za djela sa elementima organizovanog kriminala (2013. – 2018., po broju krivičnih djela)

Prvi grafik pokazuje podatke o vrsti pravosnažnih presuda za krivična djela organizovanog kriminala, dok drugi grafik pokazuje podatke za krivična djela sa elementima organizovanog kriminala, sve u periodu od 2013. do 2018. godine.

 

Komentari su isključeni.