Profili poslanika

0

Pored vrijednosti indeksa, kontakt informacija, pripadnosti partiji i klubu, profil sadrži i pregled svih aktivnosti poslanika u toku trajanja sjednica. Korisnik može pregledati profil određenog poslanika ali i vršiti poređenje unošenjem imena drugog poslanika u naznačeno polje. Pregled profila i poređenje dva poslanika moguće je vršiti za čitav period trajanja monitoringa ili izborom datuma po želji korisnika.

Komentari su isključeni.