Savjetodavni odbor

U cilju jačanja kapaciteta i kontakata sa međunarodnom zajednicom, MANS je uspostavio Savjetodavni odbor koji čine međunarodni eksperti u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodnog pristupa informacijama i slobode izražavanja, ljudskih prava, kao i pitanja vezanih za energetiku i zaštitu životne sredine.

Članovi Savjetodavnog odbora MANS-a:

  • Edwin Rekosh je predsjednik i osnivač globalne mreže PILnet i profesor na Columbia Law School u SAD i Centralno-evropskom Univerzitetu. Dobitnik je nagrade za međunarodnu zaštitu ljudskih prava koju dodjeljuje Advokatska komora SAD.
  • Cornelius Adebahr je saradnik na Evropskom programu organizacije Carnegie Endowment for International Peace iz Vašingtona i Istraživačkog instituta njemačkog Savjeta spoljnih poslova. On je doktor nauka i predavač na nekoliko univerziteta, godinama je radio kao konsultant za brojne međunarodne organizacije, bio je član Tima Evrope, mreže eksperata Evropske komisije.
  • Boris Divjak, direktor globalnog Anti-korupcijskog resursnog centra U4 je radio i kao konsultant za Svjetsku banku, Evropsku komisiju, USAID i druge međunarodne organizacije. On ima bogato iskustvo u oblasti borbe protiv korupcije na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, ali je radio i u Azerbejdžanu i nekoliko afričkih zemalja.
  • Paul Radu je direktor Projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) i dobitnik brojnih međunarodnih nagrada za istraživačko novinarstvo, uključujući Knight International Journalism Award, Investigative Reporters and Editors Award, Global Shining Light Award, Tom Renner Investigative Reporters and Editors Award and Daniel Pearl Award for Outstanding International Investigative Reporting.
  • Vera Divine je nezavisni ekspert koja se bavi borbom protiv korupcije od 2001. godine, uglavnom kao konsultant OECD-a, Savjeta Evrope, Evropske komisije, UNODC-a i brojnih drugih međunarodnih organizacija.
  • Marie Manson se bavi zaštitom onih koji brane ljudska prava i radi u nekim od najrepresivnijih djelova svijeta, u okviru organizacije Zaštitnici građanskih prava. Marie je ranije radila u švedskom Institutu za međunarodne odnose.
  • Michael Karanicolas je zaposlen u Centru za pravo i demokratiju iz Kanade. On ima bogato iskustvo u oblasti slobodnog pristupa informacijama i slobode izražavanja o čemu je napisao više knjiga. Zbog rada u toj oblasti Michael je dobio nekoliko međunarodnih nagrada. Ranije je radio kao konsultant UNESCO-a za medijske zakone.
  • Conny Abel radi u međunarodnoj organizaciji Transparency International i zadužena je za koordinaciju aktivnosti na Balkanu. Ima deset godina iskustva u oblasti borbe protiv korupcije.
  • Pippa Gallop je koordinator istraživanja međunarodne organizacije CEE Bankwatch. Ona ima preko 15 godina iskustva u oblasti zaštite životne sredine, a posebno je specijalizovana za pitanja energetike.

Savjetodavni odbor će razmatrati dugoročne i srednjeročne strategije MANS-a, i pružati nam podršku u daljem širenju međunarodnih kontakata, kao i u kriznim situacijama.