Za koja krivična djela organizovanog kriminala su najčešće sklapani sporazumi i kakve su kazne izrečene?

0

Sporazumi po broju i vrsti krivičnih djela (2013.-2018.)

Visina kazne po sporazumima, (2013. – 2018.)

Prvi grafik pokazuje podatke o broju i vrsti krivičnih djela organizovanog kriminala za koja su sklopljeni sporazumi o priznanju krivice. Grafik ukazuje da su sporazumi najčešće sklopljeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, odnosno za krivično djelo krijumčarenje narkotika, sa elementima organizovanog kriminala.

Drugi grafik predstavlja podatke o visini izrečenih kazni za krivična djela organizovanog kriminala u odnosu na zakonom propisani minimum, a u postupku sporazuma, pri čemu se jasno ukazuje da su tri četvrtine kazni iz sporazuma o priznanju krivice za konkretno krivično djelo, ispod zakonskog minimuma.

 

Komentari su isključeni.