Uputstvo

0

Pravosnažne presude za korupciju donijete od 2013. do 2018. godine možete pretražiti OVDJE.

Takođe, klikom na bilo koji dio grafičkog prikaza pristupa se detaljnijim informacijama o postupcima koji ulaze u taj dio statistike.

U odnosu na svaki konkretan slučaj pored osnovnih informacija iz presude, kao što su podaci o optuženom licu, vrsti presude, izrečenoj kazni, nivou korupcije i slično, mogu se preuzeti i same presude.

Presude za korupciju se mogu pretraživati, odnosno filtrirati po jednom ili više izabranih kriterijuma:

  • imenima optuženih lica (za ona lica čiji identitet je poznat, imajući u vidu da su presude anonimizirane), kao i poznatim aferama  (npr. afera Budva, ZIB Bar itd.), gdje je naziv afere upisan nakon imena lica;
  • kategorijama optuženih, bira se jedna od opcija iz padajućeg menija: državni funkcioner, lokalni funkcioner, državni službenik, velika i srednja privreda, mala privreda;
  • nivou korupcije (velika, srednja, mala) koji su određeni u skladu sa metodologijom koja je objašnjena OVDJE ;
  • vrsti presude (osuđujuća, oslobađajuća ili odbijajuća);
  • visini izrečene kazne (ispod minimuma, minimum ili iznad minimuma);
  • godini donošenja pravosnažne presude (ukoliko je drugostepenom presudom potvrđena prvostepena, onda je predmet svrstan na osnovu godine donošenja prvostepene presude, a u svim drugim slučajevima, uzima se datum drugostepene presude);
  • vrsti postupka (redovni postupak ili sporazum);
  • sudu koji je donio presudu (u bazi podataka su predmeti koji spadaju u nadležnost Višeg, Apelacionog i Vrhovnog suda);
  • sudijama koje su donijele presudu;
  • stepenu presude (prvostepene, drugostepene, vanredni pravni lijek).

Podaci se pretražuju na osnovu teksta unešenog u odgovarajuća polja ili na osnovu izbora jedne od opcija u padajućem meniju.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.