Koliko je presuda za organizovani kriminal i za koja djela sa elementima organizovanog kriminala?

0

Pravosnažne presude za krivično djelo organizovanog kriminala, 2013. – 2018. (po broju predmeta, optuženih i krivičnih djela)

 

Grafici prikazuju donijete pravosnažne presude za krivična djela organizovanog kriminala. Prvi grafik predstavlja prikaz po broju predmeta, drugi grafik po broju optuženih, dok treći grafik daje pregled po broju krivičnih djela. Sva tri grafika daju prikaz za period od 2013. do 2018. godine.

Pravosnažne presude za krivična djela sa elementima organizovanog kriminala (2013. – 2018.)

Grafik prikazuje broj i vrstu najčešćih krivičnih djela sa elementima organizovanog kriminala stavljenih na teret optužnicama za koje su donešene pravosnažne presude, u periodu od 2013. do 2018. godine.

 

Komentari su isključeni.