Pranje novca

0

Cilj ovog dokumenta je da pruži jasniju sliku o rezultatima pravosuđa u borbi protiv pranja novca u Crnoj Gori. Ovaj dokument sadrži analizu zakonskog okvira, statističkih podataka i pravosnažnih sudskih presuda za krivično djelo pranje novca, donešenih od 2013. do kraja 2018. godine. Sadrži informacije o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, posebno onih koji su postupali u ovim predmetima, a posebno poglavlje je posvećeno upravljanju imovinom koja je privremeno oduzeta u ovim postupcima. Na kraju su predočeni problemi sa brisanjem podataka od značaja za analizu iz pravosnažnih sudskih presuda.

O metodologiji

U okviru projekta finansiranog od strane Evropske komisije MANS je prikupio sve pravosnažne sudske presude za krivična djela korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala u kojima je postupalo Specijalno tužilaštvo. Presude smo preuzeli sa sajtova crnogorskih sudova, www.sudovi.me, a analizirali smo sva krivična djela koja sudstvo i tužilaštvo klasifikuju u okviru ovih kategorija. Svaki predmet je unešen u posebno izrađenu bazu podataka koja je dostupna na www.mans.co.me. Optužbe protiv svakog lica ponaosob su rangirane na osnovu težine izvršenog krivičnog djela i posljedica po javni interes, pa su slučajevi podijeljeni u velike, srednje i male. Tako je, na primjer, šverc veće količine kokaina ili heroina rangiran u veću kategoriju od šverca akcizne
robe. U slučaju optužbi za organizovani kriminal, analizirali smo da li je optuženi organizator ili pripadnik kriminalne organizacije, dok smo u slučaju pranja novca analizirali iznose, odnosno vrijednost imovine.

Pretraga

Presude

Kazne

Izvor novca

Pregled pravosnažnih presuda za pranje novca
(2013 – 2018)

Kada se sagleda struktura optuženih i težina optužbi, u poslednjih šest godina donijete su presude za dva velika slučaja, tri srednja i dva predmeta manjeg nivoa.

  • Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.