Detaljni pregled aktivnosti

0

Detaljni pregled aktivnosti je sveobuhvatni tabelarni prikaz svih komponenti indeksa aktivnosti poslanika. Dakle, pored opšteg indeksa, prikazani su statistički podaci za svaku vrstu izlaganja na sjednicama Skupštine, pregled aktivnosti tokom premijerskog sata i poslaničkih pitanja kao i svih radnji na predlaganju i izmjeni zakona. Svaka kolona tabele se može sortirati po vrijednostima (od najmanje do najveće i obratno).

Komentari su isključeni.