Inicijative Ustavnom sudu

0

11. jun 2015. – Dopunjena inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama >>>

19. maj 2015. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama >>>

21. april 2015. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o dopuni Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata >>>

03. novembar 2015. – Odluka Ustavnog suda o inicijativi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o dopuni Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata >>>

20. mart 2015. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost >>>

20. mart  2015. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti >>>

23. decembar 2014. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o autoputu Bar- Boljare >>>

07. novembar 2014. – Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem >>>

Komentari su isključeni.