Uvod

0

U procesu evropskih integracija od crnogorskog pravosuđa se traže konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, posebno na visokom nivou. Zvanični statistički podaci i izvještaji o rezultatima sudstva i tužilaštva se već godinama ocjenjuju kao nepouzdani i nekonzistentni, a iz njih se ne može saznati koji nivo korupcije je bio predmet sudskih postupaka, odnosno da li ima postupaka protiv visokih funkcionera i kakvi su njihovi rezultati. Sudovi objavljuju presude na svojim sajtovima, ali predmeti koji se odnose na korupciju nisu posebno izdvojeni, pa se ni iz toga ne može steći jasna slika o rezultatima pravosuđa u ovoj oblasti.

MANS prati i analizira sve slučajeve korupcije koji su u nadležnosti Specijalnog tužilaštva za korupciju, organizovani kriminal i ratne zločine, odnosno Višeg, Apelacionog i Vrhovnog suda.

Ovdje možete pogledati detaljne podatke iz pravosnažnih sudskih presuda za korupciju donijetih u poslednjih pet godina​:

Pretraga

Optužnice

Presude

Nivo korupcije

Javni funkcioneri

Sporazumi

Kaznena politika

Odgovornost u pravosuđu

Metodologija

Uputstvo

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije. Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima Evropske unije i isključiva su odgovornost projekta.
This project is funded by the EU – All views expressed cannot be attributed to the EU and are the sole responsibility of the project.

Komentari su isključeni.