Kako su okončani predmeti organizovanog kriminala? Koliko često su sklapani sporazumi o priznanju krivice?

0

Vrsta postupka, po predmetima (2013. – 2018. godina)

Grafik prikazuje broj predmeta u kojima su donešene pravosnažne presude u redovnim postupcima u odnosu na sporazume o priznanju krivice, u periodu od 2013. do 2018. godine.

 

Komentari su isključeni.