MANS TIM

0
Vanja Ćalović Marković – izvršna direktorica
e-mail: vanja.calovic@mans.co.me
Marijana Subotić – Asistentkinja izvršnog direktora
e-mail: marijana.subotic@mans.co.me

Istraživački centar

"
Dejan Milovac – Zamjenik izvršnog direktora / Direktor Istraživačkog centra
e-mail: dejan.milovac@mans.co.me
Lazar Grdinić – Istraživač u Istraživačkom centru
e-mail: lazar.grdinic@mans.co.me
Ilajda Jahjagić – Asistent u Istraživačkom centru
e-mail: ilajda.jahjagic@mans.co.me

Pravni program

Irena Pejović – Asistentkinja u Pravnom programu
e-mail: irena.pejovic@mans.co.me
Miloš Janketić – Asistent u pravnom programu
e-mail: milos.janketic@mans.co.me
Amina Hasanagić – Asistent u pravnom programu
e-mail: amina.hasanagic@mans.co.me
Bećir Koljenović – Programer
e-mail: becir.koljenovic@mans.co.me

Administracija i finansije

"
Dušan Krivokapić – Koordinator finansija
e-mail: dusan.krivokapic @mans.co.me
Milena Marinović – Programski asistent administracija i finansija
e-mail: milena.marinovic@mans.co.me
Igor Muhović – Menadžer kancelarije
e-mail: office.manager@mans.co.me
Milica Jovović – Sekretarica
e-mail: mans@t-com.me
Aleksandar Grum – Informacione Tehnologije
e-mail: aleksandar.grum@mans.co.me
Đovana Elezović – Administrativni asistent
e-mail: djovana.elezovic@mans.co.me

Komentari su isključeni.