MANS TIM

0
Vanja Ćalović Marković – izvršna direktorica
e-mail: vanja.calovic@mans.co.me
Marijana Subotić – Asistentkinja izvršnog direktora
e-mail: marijana.subotic@mans.co.me

Istraživački centar

Dejan Milovac – Zamjenik izvršnog direktora / Direktor Istraživačkog centra
e-mail: dejan.milovac@mans.co.me
Lazar Grdinić – Programski asistent u Istraživačkom centru
e-mail: lazar.grdinic@mans.co.me
Marijana Milić – Programska asistentkinja u Istraživačkom centru
e-mail: asistentic@mans.co.me

Pravni program

Vlado Jović – Programski asistent u Pravnom programu
e-mail: vlado.jovic@mans.co.me
Amina Hasanagić – Programski asistent u Pravnom programu
e-mail: amina.hasanagic@mans.co.me
Irena Pejović – Administrativna asistentkinja u Pravnom programu
e-mail: irena.pejovic@mans.co.me

Administracija i finansije

Dušan Krivokapić Koordinator finansija
e-mail: dusan.krivokapic @mans.co.me
Milena Marinović Programski asistent administracija i finansija
e-mail: milena.marinovic@mans.co.me
Igor Muhović Office manager
e-mail: office.manager@mans.co.me
Milica Jovović Sekretarica
e-mail: mans@t-com.me
Aleksandar Grum Informacione Tehnologije
e-mail: aleksandar.grum@mans.co.me

Komentari su isključeni.