Analize
0

Ova publikacija pruža jedinstven uvid u finansiranje parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori. U njoj…

Analize
0

Javnost nema informacije na koji način je potrošeno gotovo pola miliona eura izdvojenih iz budžeta…

Analize
0

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama organi vlasti mogu proglasiti tajnom podatke koji predstavljaju poresku…

1 2