Akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

0

NACIONALNE ANTIKORUPCIJSKE POLITIKE

korupcija11Program borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je usvojen na sjednici Vlade od 28. jula 2005. godine, a godinu dana kasnije, 24. avgusta 2006. godine Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vlada Republike Crne Gore je  na sjednici održanoj 24. avgusta 2006. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, 13 mjeseci nakon usvajanja samog Programa. Zatim su usvojene Izmjene i dopune Akcionog plana 29. maja 2008.godine.

 • Program borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala (PDF) >>>
 • Prva verzija Akcionog plana (PDF) >>>
 • Inovirani Akcioni plan (PDF) >>>

Nacionalna komisija

korupcija2

Komisija za praćenje  sprovođenja Akcionog plana formirana je tek šest mjeseci  nakon donošenja  Akcionog plana, 15. februara 2007.godine.  Komisiju čine Predsjednik Komisije – potpredsjednica Vlade za evropske integracije, ministri unutrašnjih poslova i javne uprave, finansija i pravde, dva predstavnika Skupštine, Predsjednik Vrhovnog suda, Vrhovni državni tužilac, direktori Uprave policije i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, kao i izvršni direktor NVO MANS, dok je u Komisiju naknadno imenovan i izvršni direktor NVO CEMI.

 • Odluka o imenovanju Nacionalne komisije (PDF) >>>
 • Poslovnik o radu Nacionalne komisije (PDF) >>>
 • Imena članova Stručnog tijela (PDF) >>>

Struktura Nacionalne komisije je u osnovi suprotna principima nespojivosti funkcija propisanim Ustavom i Zakonom o konfliktu interesa. Nacionalna komisija je prekršila niz odredbi Poslovnika koje se odnose na javnost rada i sazivanje sjednica, čime je onemogućila svakog savjesnog člana Komisije da adekvatno sprovodi svoje dužnosti u skladu sa Poslovnikom. Konkretni primjeri pokazuju da je članu Nacionalne komisije, kao najviše instance za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u državi, zabranjen pristup informacijama o stanju organizovanog kriminala u Crnoj Gori, iako na to ima pravo prema Odluci Vlade i Poslovniku o radu Komisije.

 • Detaljnije informacije o strukturi i radu Nacionalne komisije (PDF) >>> (I poglavlje publikacije)

Na sjednicama  Komisije, kojih je bilo ukupno šest, usvojena su tri izvještaja o sprovođenju Akcionog plana. U prvom izvještaju obuhvaćen je period od septembra 2006 do maja 2007.godine, drugim  izvještajem obrađen  je period od septembra 2006 do maja 2007. godine, dok se treći izvještaj odnosi samo na period januar – jun 2008. godine, odnosno na na inovirani Akcioni plan.

 • Izvještaji institucija dostavljeni Nacionalnoj komisiji >>>
 • Izvještaji Nacionalne komisije >>>
 • Zapisnici sa sjednica Nacionalne komisije >>>

Monitoring MANS-a

MANS sačinjava paralelne izvještaje u kojima je slika implementacije Akcionog plana zasnovana na činjenicama i indikatorima dobijenim od institucija i zato mnogo realnija od one koju pokušava da stvori Nacionalna Komisija. U paralelnim izvještajima kao mjerilo uspješnosti realizacije mjera MANS koristi jedino indikatore koji su predviđeni Akcionim planom. Podatke o indikatorima dobijamo putem zahtijeva za informacijama koji se upućuju svim institucijama koje su obveznici sprovođenja mjera, i prikupljanjem izvještaja koje su te institucije dostavile Nacionalnoj Komisiji.

 • Izvještaji MANS-a >>>

Izvještaji MANS-a o sprovođenju Akcionog plana su svojevremeno ocijenjeni kao “suprotni interesima države i zajedničkom radu svih institucija”, nakon čega je u Komisiju uključen još jedan predstavnik NVO obrazlažući to “potrebom za još snažnijim doprinosom nevladinog sektora”.

 • Detaljnije informacije o odnosu predstavnika Vlade prema izvještajima MANS-a (PDF) >>>

Odgovori institucija variraju od dostavljanja tačnih i korisnih informacija, do nepotpunih i djelimičnih informacija, i odgovora kojima se institucije proglašavaju nenadležnim. Nepotpune  informacije  na osnovu kojih se donose ocjene mjera su ustaljena pojava u izvještajima Nacionalne Komisije, indikatori su često zanemareni, a izvor informacija Komisije su nerijetko planirane aktivnosti institucija, čime se pokušava skrenuti pažnja sa onoga što nije urađeno  u datom periodu kako bi se  stekao što bolji utisak o sprovođenju Akcionog plana. Mnogi ciljevi koje izvještaji Komisije opisuju kao realizovane, faktički nisu postignuti.

 • Izvještaji koje institucije podnose Nacionalnoj komisiji, studija slučaja: Privredni sud u Podgorici (PDF) >>>
 • Izvještavanje Nacionalne komisije o realizaciji Akcionog plana, studija slučaja: Savjet za privatizaciju (PDF) >>>
 • Nenadležnost za sprovođenje mjera, studija slučaja: Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave (PDF) >>>
 • Pristup informacijama, studija slučaja Uprava policije i Ministarstvo finansija (PDF) >>>

Komentari su isključeni.