Amandmani na podzakonska akta DIK-a naišli na punu podršku tokom javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore

0

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sprovela je pet javnih rasprava na sjeveru i jugu Crne Gore i dobila podršku za sve predložene amandmane, a posebno za one čijim bi se usvajanjem, po prvi put, definisale procedure na osnovu kojih se razmatra osnovanost prigovora za povredu biračkog prava.

U okviru pet javnih rasprava koje su održane u sjevernim i južnim crnogorskim opštinama: Žabljaku, Beranama, Kolašinu, Baru i Tivtu predstavnici Radne grupe prethodnih dana susreli su se sa oko 70 članova opštinskih izbornih komisija i predstavnika političkih partija, te tom prilikom razmotrili sve nacrte amandmana i prikupili dodatne preporuke i sugestije za unapređenje izbornog procesa.

Tako, amandmani čijim bi se usvajanjem, po prvi put, definisao proces razmatranja osnovanosti prigovora za povredu biračkog prava naišli su na punu podršku na terenu, zbog toga što nadležnim izbornim komisijama stavljaju na raspolaganje niz mehanizama na osnovu kojih mogu da utvrde da li je neki prigovor zbog povrede biračkog prava osnovan, čime bi se konačno izbjeglo političko odlučivanje o izbornim nepravilnostima i preglasavanje u organima za sprovođenje izbora.

Takođe, na veliku podršku naišli su i amandmani čijim bi se usvajanjem dodatno osnažila tajnost glasanja, prije svega u dijelu obaveza opštinskih izbornih komisija da, prije dana za glasanje, osiguraju da su kamere na biračkim mjestima, ako ih ima, stavljene van funkcije i u dijelu obaveznog informisanja izbornih komisija o situacijama kada postoji sumnja da se na biračkim mjestima nezakonito popisuju birači koji su glasali.

Podršku na terenu dobili su i brojni amandmani čijim bi se usvajanjem i primjenom u praksi poboljšala mogućnost samostalnog glasanja osoba sa invaliditetom, kao i amandmani kojim su detaljno precizirane odredbe koje se tiču elektronskog uređaja za identifikaciju birača.

Pored predloženih amandmana, najveći broj učesnika javnih rasprava ukazao je na to da Zakon o izboru odbornika i poslanika sadrži niz pravnih praznina i nedorečenih odredbi koje njegovu primjenu značajno otežavaju, te da je odmah nakon izbora potrebno ući u proces izmjena zakona, na isti način kao što je to rađeno sa podzakonskim aktima u okviru Radne grupe CGO-a, UMHCG-a i MANS-a – uz široke konsultacije sa svim zainteresovanim subjektima, prvenstveno organima za sprovođenje izbora na državnom i lokalnom nivou, svim političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima.

Radna grupa će sjutra, u ponedeljak 4. jula, održati okrugli sto koji će biti završna faza javne rasprave, za predstavnike OIK-ova i političkih partija iz centralnih crnogorskih opština.

Pozivamo Vas da medijski ispratite završnu javnu raspravu koja će se održati sjutra, 4. jula 2016. godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici, sa početkom u 12 časova.

Radnu grupu koju su osnovali CGO, UMHCG i MANS, pored organizatora, čine još i predstavnici sledećih političkih subjekata i organizacija civilnog društva: Demokratska partija socijalista (DPS), Socijalistička narodna partija (SNP), Socijaldemokratska partija (SDP), DEMOS, Socijaldemokrate Crne Gore (SDCG), Pozitivna Crna Gora (PCG), Bošnjačka stranka (BS), Demokratska Crna Gora (Demokrate), Građanski pokret ujedinjena reformska akcija (GP URA), Liberalna partija (LP), FORCA, Albanska alternativa (AA), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

Centar za građansko obrazovanje – CGO
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

Komentari su isključeni.