Amandmani Vlade na Prijedlog zakona o PDV-u utvrđeni uz grubo kršenje procedura

0

Postoji osnovana sumnja da su amandmani Vlade Crne Gore na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su juče dostavljeni Skupštini na razmatranje, ili falsifikovani ili utvrđeni uz grubo kršenje procedura uključujući i Poslovnik o radu Vlade. Ipak, šta god konkretno da je u pitanju od toga, ne postoje proceduralni uslovi da se Skupština izjasni o vladinim amandmanima kojima se povećava stopa PDV-a jer su oni nezakoniti.

U samim amandmanima Vlade koji su dostavljeni Parlamentu navedeno je da su usvojeni na sjednici Vlade od 24. maja 2013. godine. Ipak, u saopštenju Vlade koje je 24. maja objavljeno nakon same sjednice, navedeno je da je Vlada samo zaključila da PDV treba povećati, ali da će se konkretna odluka o tome – koliko, i na koji način, donijeti tek sledeće nedelje, odnosno u nedelji između 27. i 31. maja kada sjednica Vlade nije ni održana.

Štaviše, tek 28. maja Ministarstvo finansija je objavilo da se Vlada dogovorila da će stopa PDV-a biti povećana sa sadašnjih 17 na 19 procenata, odnosno četiri dana nakon što je Vlada navodno utvrdila amandmane, što je nemoguće, i što dovoljno govori o tome da se radi ili o falsifikatima, ili o grubom kršenju procedura.

Na samom kraju, na sajtu Vlade, gdje se nalaze materijali sa sjednica, jedina tačka dnevnog reda koja je navodno razmatrana a koja nema prateće materijale su upravo sporni amandmani, što ostavlja prostor za sumnju da je neko brutano manipulisao procesom utvrđivanja ovih amandmana na Vladi.

Iz tog razloga, smatramo da ne postoji mogućnost niti pravni osnov da se u Skupštini razmatraju ovi amandmani Vlade, već da Parlament hitno mora Vladi vratiti ove amandmane i tražiti dodatne informacije o tome kada su oni navodno usvojeni, i u kojoj proceduri, jer je evidentno da se radi o zloupotrebi.

Štaviše, ne samo da je Vlada manipulisala kompletnim zakonodavnim procesom, i na nezakonit način u Skupštinsku proceduru pustila sporne amandmane, već je i sama odluka Vlade da se ide na amandmane na prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PDV-u koji je Vlada uputila prije nekoliko mjeseci, umjesto na novi, poseban prijedlog zakona, sama po sebi dovoljno problematična.

Do sada ipak nije bila praksa da se amandmanima Vlade mijenja opseg i suština zakona koji su inicijalno predložili, posebno imajući u vidu da je za svake izmjene zakona potrebno dati i obrazac o usklađenosti toga zakona sa pravnim poretkom Evropkse unije. Ukoliko se Prijedlog zakona za koji je dostavljen obrazac o usklađenosti kasnije drastično izmijeni amandmanima Vlade, onda ni taj obrazac više nije validan, i nema informacija da li je u tom novom obliku Zakon zaista usklađen sa, primarno EU direktivama ali i ostalim obavezujućim međunarodnim pravnim aktima.

Kada je Vlada podnijela prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PDV-u u martu 2013. godine, na koji sada amandmanski djeluje, on se bavio isključivo kazenom politikom za kršenje zakona. Vlada dva mjeseca kasnije potpuno mijenja suštinu tog zakona, jer je sada njegova primarna fukncija da poveća stopu PDV-a, a ne kaznena politika. Sa druge strane, iz Vlade nema informacija o tome da li je takvo povećanje u skladu sa EU zahtjevima, upravo zato što je amandmanski djelovala na postojeći tekst Zakona, pa nije dužna da dostavi novi obrazac o usklađenosti.

Sa druge strane, da je Vlada išla sa posebnim tekstom zakona oko promjene stope PDV-a umjesto amandmana, bila bi dužna taj zakon staviti na javnu raspravu, i konsultovati crnogorsku javnost da li je i ona saglasna sa tim da se poveća stopa PDV-a kako bi se podmirili dugovi KAP-a, Deripaske i drugih ruskih tajkuna okupljenih oko te kompanije. Vladi je od samog početka bilo veoma jasno je da niko u Crnoj Gori, ni građani, ni organizacije civilnog društva ni strukovna udruženja ne bi podržali povećanje PDV-a, odnosno uvođenje novog poreza za KAP, zbog čega je pravnim mahinacijama i odlučila da zaobiđe javnu raspravu.

Zbog svega navedenog, jasno je da Đukanović, zajedno sa ljudima koji su učestvovali u ovom “poduhvatu” ne preza od kršenja zakona i procedura, samo kako bi zaštitio svoje i interese pojedinaca koji su mu bliski, uključujući i Deripasku i druge ruske tajkune okupljene oko KAP-a. Upravo iz tog razloga, Parlament bi morao da uvaži činjenicu da su amandmani utvrđeni na nezakonit način, i da ne dozvoli da se o jednom takvom nezakonitom aktu raspravlja u Skupštini. Štaviše, Parlament bi morao tražiti i utvrđivanje konkretne odgovornosti za kršenje zakonodavnog procesa od strane Vlade i mahinacije koje su se tom prilikom desile, kako se zakonodavni proces više nikada ne bi zloupotrebljavao i falsifikovao, jer je on osnov na kojem počiva demokratija svake zemlje, pa bi i sa Crnom Gorom to morao biti slučaj.

  • Saopštenje Vlade nakon sjednice od 24. maja 2013. godine >>>
  • Saopštenje Ministarstva finansija od 28. maja 2013. godine >>>
  • Amandmane Vlade na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PDV-u
    1. >>> i 2. >>>

S poštovanjem,

MANS

Komentari su isključeni.