ANB krije koliko građana prati i prisluškuje

0

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) odbila je da dostavi MANS-u informaciju o tačnom broju praćenih i prisluškivanih ljudi u 2018. godini, jer su, kako je objašnjeno, ti podaci proglašeni tajnim. Pozivajući se na Zakon o tajnosti podataka, ova informacija je dobila oznaku “TAJNO”, bez sprovedenog testa štetnosti koji bi pokazao na koji način statistički podatak o broju osoba koje su predmet interesovanja ANB-a, može da ugrozi bilo čiji interes.

Smatramo da se radi prije svega o pogrešnom tumačenju Zakona o tajnosti podataka i direktnom ograničavanju Ustavom zagaratnovanog prava javnosti da zna. Ovo tim prije, jer je tu istu informaciju ANB u prethodnom periodu bez problema dostavljao MANS-u.

MANS je prvi put ove podatke tražio 2006. godine kada smo od ANB-a dobili precizan podatak da je 2005. godine praćeno pet lica, a da je nad 45 lica ANB vršila nadzor nad sredstvima komunikacije.

Zbog čega je došlo do promjene ove prakse, nikada nam nije obrazloženo iz ANB-a, niti na čiju inicijativu se ovi podaci sada kriju od javnosti.

Ovakvo rješenje ANB-a je u suptotnosti ne samo sa Ustavom i Zakonom o tajnosti podataka, već i presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Pred ovim sudom već postoji sudska praksa kojom je definisano da bezbjedonosne institucije moraju ovakve informacije saopštavati javnosti.

Naime, sud u Strazburu je još 2013. godine donio odluku da srpska Bezbjedonosno informativna agencija (BIA) mora saopštiti informacije o broju praćenih osoba. Ovakva presuda je donijeta nakon što je Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda tužila državu Srbiju, jer je BIA odbila da im dostavi podatke o broju prisluškivanih osoba. Inicijativa mladih za ljudska prava se u svojoj predstavci između ostalog pozvala i na slučaj MANS-a kao primjer pozitivne prakse u pristupu informacijama. Sud u Strazburu je ocijenio da je Inicijativi prekršeno pravo na primanje informacija iz člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i naložio BIA da im dostavi podatke o broju prisluškivanih osoba.

Upravo zbog svega navedenog je nejasno zbog čega je ANB odlučila da promijeni pozitivnu praksu i počne da krije informacije koje su donedavno bile javne.

MANS je protiv rješenja ANB-a iz 2018. podnio tužbu Upravnom sudu, ali sud još nije donio odluku.

Podsjećamo da je u toku javna rasprava o izmjenama Zakona o tajnosti podataka sa spornim odredbama koje bi praktično legalizovale dosadašnju zloupotrebu Zakona i sakrivanje sve više informacija. Završna rasprava biće organizovana u Ministarstvu odbrane 9. jula u 10 sati.

Ukoliko zakon ostane u ovom obliku, biće to u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, brojnim međunarodnim konvencijama i dobrom praksom koja se odnosi na pristup informacijama od javnog značaja.

Takođe biće u suprotnosti sa stavovima EU, koja je u posljednjem izvještaju navela da postoji ozbiljna zabrinutost zbog sve učestalije prakse da se informacije proglašavaju za tajne kako bi se onemogućio pristup podacima.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.