Avala prodata ispod cijene

0

Dokumentacija do koje je došao MANS konačno potvrđuje sve sumnje koje su iskazivane tokom proteklih godina da je prodaja hotela Avala bila štetan posao po “Budvansku rivijeru”, ali i otvara prostor za sumnju da je kompletan posao praćen koruptivnim radnjama.

Kao što je poznato, ugovor o prodaji hotela i vila “Avala” je zaključen 16. januara 2004. godine sa britanskom kompanijom “Beppler & Jacobson Ltd” na iznos od 3,2 miliona Eura. Za taj iznos Beppler je dobio u vlasništvo stari i novi dio hotela Avala, vile, zatvoreni i otvoreni bazen, te nekoliko pripadajućih objekata.

Pored britanske kompanije Beppler, iza koje se ispostavilo da stoji budvanin Zoran Bećirović i ruski kapital nepoznatih vlasnika, ponudu na tender za prodaju Avale se javila i danska kompanija “Merienlist hoteli i kasina” koja je ponudila 7.5 miliona eura za objekte i zemljište.

Kako ova kompanija navodno nije na vrijeme dostavila potrebnu dokumentaciju, tender je poništen. Bećirović i njegov ruski partner su se žalili na odluku Savjeta da poništi tender i tražili da se ugovor o prodaji dodijeli njima kao drugorangiranima. Konačnu odluku je na kraju donio Sud, odnosno presuda Ane Kolarević koja je tada predsjedavala Vijećem, kojom je Avala i konačno predata Bećiroviću i rusima po cijeni od 3,2 miliona Eura.

Nije poznato na osnovu kakve i čije procjene je Savjet za privatizaciju definisao cijenu od  3,2 miliona Eura, jer MANS posjeduje dokument o procjeni objekata i zemljišta koja je izvršena 8 mjeseci prije zaključenja ugovora i koja potvrđuje da je vrijednost Avale i vila bila dvostruko viša u odnosu na onu koju je dosudila Ana Kolarević.

Naime, 23. maja 2003. godine HTP “Budvanska rivijera” je sa Ministarstvom finansija zaključila Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine na nepokretnim stvarima. Ugovor je u ime Budvanske rivijere potpisao Ivo Armenko, tadašnji generalni direktor i Miroslav Ivanišević, tadašnji ministar finansija. Predmet ugovora je bio fiducijarni prenos svojine nad novim dijelom hotela Avala, radi obezbijeđenja naplate duga od 1.3 miliona US dolara koliko je Budvanska rivijera dugovala Ministarstvu finansija.

Za potrebe zaključenja ovog Ugovora, Budvanska rivijera je prethodno napravila procjenu dijela svoje imovine koja se odnosi na kompleks Avala. U dokumentu od 30. aprila 2003. godine pod nazivom “Izvještaj o procjeni dijela neporetne imovime (Hotel “Avala” sa vilama – bungalovima ) i opreme” , zemljište i objekti hotela Avala se procjenjuju na 7,25 miliona eura prije obračuna amortizacije, odnosno oko 6 miliona eura nakon što se odbiju troškovi amortizacije.

Tako se u tabeli u kojoj je taksativno data pojedinačna vrijednost objekata i zemljišta navodi da je prije otpisa amortizacije vrijednost samo novog dijela hotela 4,8 miliona Eura, starog dijela hotela 793 hiljade eura, zatvorenog bazena oko 222 hiljade eura, otvorenog oko 122 hiljade, vila-bungalova 200 hiljada eura, dok su infrastrkturni sadržaji procijenjeni na oko 660 hiljada eura.  Sa ovakvom procjenom se složila i Komisija za procjenu nepokretnosti budvanskog katastra kojom je predsjedavala Mirjana Marović, načelnica katastra i sestra Svetozara Marovića

Ovo znači da je u toku tenderskog postupka hotel Avala nuđen na prodaju za 3.2 miliona eura, dok je istrovremeno služio i kao zaloga za prebijanje duga sa Ministarstvom finansija, ali sa dvostruko većom vrijednošću.

Ipak, i pored takve procjene Savjet za privatizaciju je 20. novembra 2003. godine donio odluku kojom se hotel i vile “Avala” prodaju kompaniji “Beppler & Jacobson”. Savjetom za privatizaciju je predsjedavao tadašnji premijr, Milo Đukanović, zamjenik je bio Veselin Vukotić, profesor Ekonomskog fakulteta, dok su članovi bili ministar turizma Predrag Nenezić, ministar ekonomije Darko Uskoković, Direktor Agencije za prestruktuiranje privrede Branko Vujović, direktor Fonda za zdravstvo Ramo Bralić, te Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Danilo Popović.

U Savjetu za privatizaciju su se pozvali na presudu Vrhovnog suda koju je donijelo Vijeće kojim je predsjedavala Ana Kolarević od 30.04.2003. godine. Mjesec dana nakon presude kojom se Avala prodaje za 3,2 miliona eura, Budvanska rivijera izrađuje novu procjenu kojom se hotelski kompleks procjenjuje  na oko 7 miliona eura.

Ovdje se postavlja realno pitanje kakvim procjenama vrijednosti Avale se rukovodila Ana Kolarević prilikom donošenja odluke, te da li je moguće da razlike u procjenama vrijednosti mogu kretati i do 4 miliona eura.

Posebno je zanimljivo podsjetiti da je sutkinja Ana Kolarević ubrzo nakon ovakve presude napustila Vrhovni sud i postala advokat, između ostalog i pravni zastupnik kompanije “Beppler & Jacobson”.

MANS će naredne sedmice kompletnu dokumentaciju koju posjeduje u slučaju Avala predati specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović, jer smatramo da postoji ogroman prostor za sumnju da je prodaja hotela Avala i pripadajućih objekata izvršena na štetu javnog interesa i to na organizovani način.

Posebno bi bilo zanimljivo ispitati ulogu tadašnje sudije Ane Kolarević u kompletnom poslu, te čime je motivisana da donese odluku da se hotelski kompleks proda po cijeni koja je očigledno bila daleko ispod tržišne. Ovo naročito ako se ima u vidu da je tadašnja moguća saradnja sa Bepplerom, kasnije i formalizovana tako što je Kolarevićeva postala pravni zastupnik ove kompanije.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršnog direktora

Komentari su isključeni.