Burić zaradio na pogrešnoj procjeni katastra?

0

MANS otkriva nove probleme sa soliterom pored hotela Podgorica

Parcele na kojima se pored hotela „Podgorica“ gradi soliter, Glavni grad Podgorica je prodao kompaniji „Normal tours“ po znatno nižoj cijeni od tržišne, zahvaljujući propustima u procjeni njihove vrijednosti koju je uradila Uprava za nekretnine, pokazuje dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a.

Soliter-FINAL

Glavni grad je krajem 2014-godine za potrebe prodaje šest parcela ukupne površine 1.312 m2, naložio Upravi za nekretnine da izvrši procjenu njihove vrijednosti. Dragan Kovačević je, kao direktor Uprave za nekretnine, tada formirao Komisiju za procjenu konkretnih nepokretnosti u koju je pored sebe, imenovao i pravnika Slavka Simovića i Milana Mirkovića, inženjera građevine.

Kako se navodi u Izvještaju o procjeni pomenutih nepokretnosti, Komisija je 26. decembra 2014. godine je izvršila uvid u nekretnine i utvrdila njihovu vrijednost u iznosu od 603.375, 68 Eura, odnosno 459,89 Eura za kvadratni metar zemljišta na kojem danas kompanija „Normal Tours“ u vlasništvu Žarka Burića gradi sporni soliter.

Međutim, kako članovi Komisije sami navode u svom izvještaju, prilikom određivanja vrijednosti gradskih parcela koje su prodate Buriću nije im bila dostavljen izvod iz tada važećeg DUP-a, niti im je bila poznata namjena zemljišta. Umjesto toga, Komisija je ostvarila uvid u „nezvaničnu dokumentaciju“ kako je sami definišu u svom izvještaju, i iz nje utvrdili da veći dio parcela predstavljaju saobraćajnice koje sadržavaju tu namjenu, dok se na jednom dijelu parcela planira izgradnja poslovnog objekta spratnosti S+P+5, odnosno zgrade od jedne podzemne etaže, prizemlja i pet spratova.

Podsjećanja radi, prema podacima iz građevinske dozvole, Burić trenutno na tim parcelama gradi objekat spratnosti prizemlje + 12 etaža.

Parcele koje je procjenjivala ova Komsija se nalaze u okviru detaljnog urbanističkog plana (DUP) „Rekreativno – kulturna zona na obali Morače – južni dio“ koji je posljednji put izmijenjen 2012. godine kada je na pomenutim parcelama i ucrtan objekat koji se danas gradi tik uz hotel „Podgorica“.

U tom planu nema podataka o spratnosti budućeg objekta, već samo o maksimalnoj bruto površini koju je moguće izgraditi na parceli koja se graniči sa hotelom „Podgorica“ pa nije jasno na osnovu čega su Kovačević i njegove kolege izvukli zaključak da se radi objektu sa šest etaža i šta je „nezvanična dokumentacija“ koju su koristili prikom procjene.

Ono što je nesporno jeste činjenica da se na parcelama koje je Burić kupio od Glavnog grada danas gradi objekat dvostruko većih gabarita u odnosu na one na osnovu kojih je urađena procjena njihove vrijednosti od strane Komisije Dragana Kovačevića. Ovdje se postavlja pitanje koju bi vrijednost postigle parcele da je Komisija koristila ažurne podatke, te činjenicu da se na parceli gradi zgrada od 13, a ne šest spratova.

Istraživački centar MANS-a je pokušao da od direktora Uprave za nekretnine, Dragana Kovačevića dobije odgovor na pitanja zbog čega je Komisija radila procjenu na osnovu „nezvaničnih podataka“ i zašto nisu imali sve neophodne informacije. Kovačevića smo pitali i da li je povodom ovako napravljene procjene imao komunikaciju sa predstavnicima Glavnog grada ili sa kupcem, Žarkom Burićem a koja je mogla uticati na procjenjenu vrijednost zemljišta. Na sva ova pitanja do objavljivanja priče nismo dobili odgovor.

Sa druge strane, vlasnik „Normal toursa“, Žarko Burić nam je rekao da je njegova kompanija bila upoznata sa radom pomenute Komisije, te da su čak podnijeli i prigovor na njenu procjenu smatrajući da je cijena po kojoj su vrednovane parcele previsoka, ali i da je taj prigovor odbačen. Bez obzira na formalno upućen prigovor, činjenica je da je Žarko Burić ipak kupio pomenute parcele po cijeni koja je odredila Komsija.

Kada je u pitanju Glavni grad, na pitanja upućenja Gradonačelniku Slavoljubu Stijepoviću je odgovorio Biro sa odnose sa javnošću iz kojeg su samo kratko napomenuli da je Komisija Uprave za nekretnine vrijednost sprornih parcela odredila na osnovu raspoloživih parametara. Iz Glavnog grada nisu bili raspoloženi da komentarišu sam nalaz Komisije, te činjenicu da je vrijednost utvrđena na osnovu „nezvanične dokumentacije“ kako se navodi u samom Izvještaju o procjeni. Na postavljeno pitanje da li je Gradonačelnik Stijepović povodom ove procjene i uopšte prodaje spornih parcela imao komunikaciju sa kupcem Žarkom Burićem i koje vrste, takođe nismo dobili odgovor.

Burić: Kovačevića i Stijepovića poznajem preko 20 godina

Pitanje da li je povodom ovako napravljene procjene imao privatnu komunikaciju sa predstavnicima Glavnog grada ili Uprave za nekretnine, Burić smatra “ispod crte jednog ozbiljnog pitanja. “Neshvatljivo je da pitate nekog ko se dugi niz godina u Crnoj Gori bavi privatnim biznisom da li poznaje ličnosti iz javnog života. Nesporno je da poznajem sve one koje ste pomenuli više od 20 godina”, odgovorio je Burić, ne odgovarajući na pitanje da li je povodom ovog posla sa pomenutima imao privatnu komunikaciju.

Komentarišući cijenu po kojoj je kupio parcelu, vlasnik Normala smatra da bi bilo dobro da se “uporede vrijednosti po kojima se na sličnim lokacijama prodaje zemljište u svojini Glavnog grada kroz licitaciju ili putem dokompletiranja urbanističkih parcela”.

“Pozivam vas da dođete na gradilište poslovnog objekta kod hotela „Podgorica” i da se lično uvjerite u sve naše ‘nelegalne i sumnjive radnje’ kao i u to da li investitor radi u skladu sa projektom i izdatom građevinskom dozvolom”, poručio je Burić.

Sumnjivi poslovi sa Vladom donijeli milione

Burić slovi za biznismena bliskom vladajućem DPS-u, što se može vidjeti kroz poslove koje je sklapao sa Vladom ili sa visokim funkcionerima ove partije. Vlada Crne Gore je 2006. godine prodala većinski državni paket akcija UTIP “Crna Gora”, u okviru kojeg su bili kamp i hotel “Zlatica”, kao i hoteli “Ljubović” i “Crna Gora” za 4,76 miliona eura Burićevoj “Normal company”. Uprava policije, tada na čelu sa Veselinom Veljovićem, aktuelnim sekretarom Vijeća za nacionalnu bezbjednost, je 2011. za potrebe specijalnih jedinica od Burića ponovo kupila kamp “Zlatica” i to za čak 8,3 miliona eura.

Nakon ove transkacije, Veljović 2012. kupuje stan na prestižnoj podgoričkoj lokaciji od Burićeve kompanije, i to mnogo ispod tržišne cijene, što dokazuju podaci do kojih je krajem prošle godine došao Istraživački centar MANS-a. Veljović je stan od 135 metara kvadratnih i garažno mjesto u zgradi “Normal company” na Bulevaru Svetog Petra, kupio za 107.672 eura. Cijena od 686 eura po metru kvadratnom je daleko ispod tržišne, što potvrđuje i podatak da su Veljovićeve komšije kvadrat stana plaćale između 1.600 i 2.200 eura. MANS je ranije pozvao Specijalnog tužioca Milivoja Katnića da podatke o imovini bivšeg policijskog funkcionera uključi u istragu o prodaju kamp-hotela „Zlatica“ kojom su obuhvaćen i Veljović.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Dejan Milovac (MANS)
Tina Popović (Vijesti)

Komentari su isključeni.