Ćalović saslusana zbog izjava o Branislavu Mićunoviću

0

Calovic VanjaOsnovno državno tužilaštvo u Podgorici je danas saslušalo izvršnu direktoricu, MANS-a Vanju Ćalović, zbog sumnji da je izvršila krivično djelo povreda tajnosti postupka, jer je javnosti saopštila informacije o navodnom zdravstvenom stanju Branislava Mićunovića, do kojih je došla u sudskom procesu Lutrije i Džek pota protiv MANS-a.

MANS će uputiti pritužbu Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, protiv Ljiljane Klikovac, Osnovnog državnog tužioca u Podgorici, zbog kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, sve u cilju zaštite privatnosti Branislava Mićunovića.

Naime, Mićunovićev advokat je još na proljeće 2013. godine dostavio sudu medicinsku dokumentaciju kojom ga je predstavio nesposobnim za svjedočenje u sudskom postupku koji su Lutrija i Džek pot bezuspješno vodili protiv MANS-a.

U okviru te dokumentacije dostavljeni su i nalazi ljekara neuropsihijatra, Borislava Mitrića. On je rođeni brat Blagote Mitrića, zastupnika NVO UPIS, čija većina članova – kompanija koje se bave igrama na sreću, su pod kontrolom upravo Branislava Mićunovića. Pored toga, sve medicinske nalaze je izdala ista privatna zdravstvena ustanova, „Codra“, koja sa Mićunovićevom Lutrijom i televizijom 777, ima trajnu poslovnu saradnju.

Posebno je zanimljivo da je jedan od dokumenata dostavljenih sudu bio na engleskom jeziku, iako je izdat od strane iste, crnogorske medicinske ustanove. Stoga je postojala osnovana sumnja da je Mićunović tu dokumentaciju pripremao kako bi se oslobodio krivičnog gonjenja ili izručenja nadležnim organima Italije, koji ga optužuju za organizovani kriminal.

Na zahtjev MANS-a, sudija je nalaze Mitrića izuzeo iz spisa, upravo zbog navedenih porodičnih i poslovnih veza, koje dovode u pitanje vjerodostojnost neuropsihijatrijskog nalaza.

Tek nakon toga Ćalović je javno saopštila da se advokat Mićunovića služi sumnjivim spisima iz kojih proizilazi da je Branislav Mićunović „senilan, konfuzan starac koji jadno živi“, i da ne može učestvovati u bilo kom sudskom postupku, jer se ne sjeća događaja iz prošlosti.

Međutim, umjesto da tužilaštvo ispita da li je bilo zloupotreba u postupku izdavanja takve medicinske dokumentacije, pa i da se pozabavi optužbama italijanskih kolega za zločinačko udruživanje, ono je nastavilo praksu progona pojedinaca koji ukazuju na sumnjive poslove lica optuženih za organizovani kriminal.

Ovo nije prvi put da ista tužiteljka, Ljiljana Klikovac, brutalno krši naša prava i crnogorske zakone, jer je upravo ona stala u odbranu kupaca ličnih karata, i umjesto njih na saslušanje privodila predstavnika MANS-a, Vuka Maraša. Tužilaštvo je ranije, u saradnji sa policijom, godinama nezakonito prisluškivalo sve zaposlene u MANS-u, trudeći se da zaštiti privatnost Safeta Kalića i drugih narko bosova koji su zajedno sa njim i visokim službenicima obavještajne službe, bili na najčuvenijoj svadbi na Balkanu. To je potvrđeno i pravosnažnom sudskom presudom, da bi danas to tužilaštvo odlučilo da se pozabavi zaštitom privatnosti Branislava Mićunovića.

I ovoga puta je očigledno riječ o klasičnom političkom procesu i obračunu institucija sistema koje žele da svima pošalju poruku da bilo kada mogu biti krivično gonjeni zbog bilo čega, pa i verbalnog delikta, posebno ukoliko se usude da govore o poslovima i nezakonitim radnjama lica optuženih za organizovani kriminal.

Tome u prilog ide i činjenica da je izjava zbog koje su danas saslušavali Vanju Ćalović data još u junu 2013. godine, a ne postoji ni jedan razlog da se u tako jednostavnom slučaju vodi izviđaj u trajanju od čak dvije godine. Štaviše, za sve to vrijeme tužiteljka Klikovac je ignorisala naš pisani zahtjev da nas obavijesti o optužbama koje se Ćalović stavljaju na teret, suprotno Zakoniku o krivičnom postupku, Ustavu Crne Gore i Evropskoj kovenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Zato će MANS uputiti pritužbu Vrhovnom državnom tužiocu, kako bi ga upoznali sa nezakonitostima i mogućim zloupotrebama od strane Osnovnog državnog tužioca, Ljiljane Klikovac i očekujemo da će na ovom primjeru pokazati da je zaista spreman da sprovede reforme i očisti tužilaštvo od neznavenih, nesposobnih ili korumpiranih kadrova.

MANS

Komentari su isključeni.