Carević nudi 1,93 eura za kvadrat Krimovice

0

Kompanija “Carinvest” koja je u vlasništvu parodice predsjednika budvanske opštine Marka Bata Carevića pokušava da primora Vladu Crne Gore da joj za 1,2 miliona eura proda zemljište na Krimovici koje ova kompanija uzurpira još od 2015. godine, pokazuje dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a.

Autor: Dejan Milovac (Istraživački centar MANS)

Krajem novembra prošle godine kompanija “Carinvest” je u kotorskom Osnovnom sudu predala tužbu protiv Crne Gore tražeći da joj se prizna vlasništvo nad preko 620 hiljada metara kvadratnih državnog zemljišta na Krimovici u opštini Kotor. Kompanija bi zauzvrat u budžet države uplatila 1,2 miliona eura, odnosno 1,93 eura po metru kvadratnom.

Foto: MANS

U tužbi se navodi da je namjera kompanije “Carinvest” da kroz parnični postupak “pribavi u svojinu zemljište koje sve do angažmana tužioca (kompanije “Carinvest”) bilo u cjelosti zapušteno, neiskorišćeno i bez ikakvih benefita po državu Crnu Goru.

Carevići dalje u tužbi navode da su se od 2015. godine do danas više puta obraćali državnim institucijama i organizam lokalne uprave pokušavajući da reguliše status zemljišta koje je je uzurpirao, a za koje tvrde da je bilo “neiskorišćeno i zaboravljeno od strane državnih organa”.

Da su Marko Bato Carević i njegova kompanija godinama računali baš na tu “zaboravnost” državnih organa pokazuje i situacija na samom terenu. Dok je državna administracija “ćutala”, mehanizacija Carevića je neumorno radila. Za nepunih sedam godina, Carević je na uzurpiranom državnom zemljištu izgradio ogroman turističko-poljoprivredni kompleks koji se prostire na preko 6 hiljada kvadratnih metara.

Svi objekti za uzurpiranom državnom zemljištu su izgrađeni bez građevinskih dozvola i pušteni u rad bez upotrebnih dozvola. Izgradnju i opremanje poljoprivredne farme je izdašno pomagala i država kroz subvencije i kredite koji su odobravni preko Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Da su državni organi imali punu informaciju o onome što se dešava na državnom zemljištu, svjedoči i činjenica da je svaki od nelegalno podignutih objekata uredno registrovan u kotorskom katastru i upisan kao vlasništvo kompanije “Carinvest”.

Nakon izbora 2020. godine, podrška ovom nelegalnom projektu je postala još i vidljivija, pa su tako nelegalnu farmu Carevića posjetili bivši premijer, Zdravko Krivokapić, ali i ministri poljoprivrede Aleksandar Stijović i urbanizma Ratko Mitrović.

Sada, nakon sedam godina besplatnog korišćenja državnog zemljišta za ubiranje ličnog profita, Carević u tužbi navodi da je spreman na “zakonite i transparetne pregovore o svim spornim pitanjima, te da će cijelo vrijeme insistirati na mirnom rješenju ovog spora ukoliko tužena strana (država Crna Gora) pokaže razumijevanje za privrednu aktivnost koja je od potpuno devastiranog područja napravila novu vrijednost i za opštinu (Kotor) i za državu i za ovog tužioca (kompaniju Carinvest)”.

Pregovori oko Krimovice u toku budvanska kriza

Tužbi Carevića protiv Crne Gore je prethodio makar jedan sastanak sa zvaničnicima resornih ministarstava 41. Vlade Crne Gore na kojima je Carević očigledno podržavan za ono što je nelegalno gradio  na Krimovici.

Marko Carević, Foto: Vuk Lajović (Vijesti)

Prema dokumentu zapisnika do koga je došao Istraživački centar MANS-a, Marko Bato Carević se 11. Juna 2020. godine kao fizičko lice u zgradi Vlade Crne Gore sastao sa Milutinom Simovićem, tadašnjim potpredsjednikom za ekonomsku politiku i finansijski sistem, ministrom finansija, Darkom Radunovićem, te predstavnicima ministarstava poljoprivrede i urbanizma, ali i Zaštitinka imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

U zapisniku se navodi da je sastanak organizovan na inicijativu Carevića, te da je odbio predlog Simovića da se sastanak odloži jer se poklapao sa održavanjem sjednice SO Budva.

“Nisam opterećen okolnošću održavanja sjednice Skupštine Opštine Budva, na dan održavanja ovog sastanka” kazao je Carević na zapisnik. Upravo je na toj sjedinici Carević smijenjen sa čela Opštine, da bi nakon nekoliko dana izbili sukobi sa policijom u kojima je bio uhapšen i sam Carević.

Na sastanku u vladi je konstatovano da je Carević sagradio sporne objekte, da postoji zahtjev za kupovinom zemljišta koje je uzurpirano, te da će Carević obustaviti dalje radove na razvoju poljoprivrednog gazdinstva.

Iz ministarstva urbanizma su tada naveli da predmet legalizacije može biti samo ono što se nalazi na orto-foto snimku, a to je šest objekata, dok se na terenu nalazi sagrađenih čak 13.

Tadašnji ministar financija, Radunović je rekao da ima “pozitivan pristup ovom projektu, da se mora cijeniti što je uloženo, da se treba napraviti red biznis poteza, te da je informisan da se čeka Plan Opštine Kotor”.

Zaključak sastanka, kako se navodi u zapisniku, je da treba sačekati ishod postupka legalizacije i Plan generalne regulacije.

Niko od učesnika sastanka koji je u zgradi Vlade Crne Gore trajao gotovo dva sata nije Careviću ukazao na postojanje krivičnih djela i mogućnost krivične odgovornosti ono što je urađeno na Krimovici.

Krivična djela bez posljedica

“Protivpravno zauzimanje zemljišta” je krivično djelo kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine, navodi se u članu 254 Krivičnog zakonika Crne Gore (KZCG). Takođe, KZCG sankcioniše i izgradnju objekata bez građevinske dozvole i to kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.

I pored podnijetih krivičnih prijava, Marko Bato Carević i njegova kompanija “Carinvest” do sada nisu odgovarali za uzurpaciju peko 612.000 kvadratnih metara državnog zemljišta i bespravnu izgradnju preko šest hiljada stambeno poslovnih objekata.

Iz kotorskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) su se posljednju put oglasili na ovu temu još u avgstu prošle godine uz napomenu “da će odluka u predmetu biti brzo donijeta”. Kako odluka još uvijek nije donijeta, Carević i njegova kompanija su nastavili da nelegalno grade i uzurpiraju na Krimovici, tako da je kompletiran još jedan objekat, i to nakon zabrane gradnje koju je inspekcija ministarstva urbanizma donijela u septembru prošle godine.

Odgovor ODT Kotor. Foto: MANS

Dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a pokazuje da je Carević već priznao izvršenje krivičnog djela uzurpacije državnog zemljišta. Naima u okviru dokumentacije koje je Carević predao u pokušaju da legalizuje jedan od objekata izgrađenih na Krimovici, Marko Carević je pred notarom “pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavio da je svojim sredstvima na tuđem zemljištu izgradio objekat” koji je bio predmet legalalizacije. 

Notarska izjava. Foto: MANS

Bolja cijena za Svetozara, nego za državu

U tužbenom zahtjevu kompanije “Carinvest” se navodi da je ta kompaniju spreman da za uzurpiranih 621 hiljada kvadratnih metara državi plati 1,2 miliona eura, odnosno oko 1,9 eura za kvadratni metar.

Uzurpirano zemljište koje na ovaj način Carević pokušava da prevede u svoje vlasništvo se nalazi na prvoj liniji obale, a čak i površna analiza tržišna nekretnina za taj dio obale pokazuje da je cijena koju Carević nudi daleko ispod one koju je država mogla da postigne da je na vrijeme Carevića spriječila u uzurpaciji tog dijela obale.

Oglasi putem kojih fizička lica prodaju parcele na Krimovici, pokazuju da se cijena kvadratnog metra kreće od 50 do 100 eura po metru kvadratnom.

Zanimljivo je da je Carević već kupovao zemljište u neposrednoj blizini onoga što je uzurpirao, ali po deset puta većoj cijeni od onoga što nudi državi. Tako je krajem 2020. godine od bivšeg visokog funkcionera DPSa osuđenog vođe organizovane krimibalne grupe, Svetozara Marovića i njegovog brata Dragana, zemljište na Krimovici kupovao po cijeni od 20 eura/m2.

Komentari su isključeni.