Carević uz pomoć države uzurpirao pola miliona kvadrata na Krimovici

0

Kompanija „Carinvest“ u vlasništvu budvanskog predsjednika opštine, Marka Carevića, preko pet godina uzurpira blizu pola miliona kvadrata državnog zemljišta na Krimovici u opštini Kotor.Organi zaduženi za čuvanje državne imovine ovaj slučaj do sada nisu problematizovali.

Za to vrijeme Carević je na državnom zemljištu napravio poljoprivredni kompleks koji se prostire na preko 6 hiljada kvadrata, suprotno zakonu i bez građevinske dozvole, pokazuju podaci Istrživačkog centra MANS-a.

Prema podacima MANS-a, uzurpacija je počela 2015.godine kada je Carević sagradio prve objekte na državnom zemljištu sa namjerom da na toj lokaciji otvori farme za uzgoj stoke. Već naredne, 2016. godine kompanija „Carinvest“ je Ministarstvu poljoprivrede predala zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Kako bi dobio dozvolu, Carević je prijavio sopstvene parcele koje se nalaze u blizini uzurpiranog državnog zemljišta, ali na kojima ni danas nema izgrađenih objekata.

Rješenje je potpisao tadašnji ministar poljoprivrede u takozvanoj „vladi izbornog povjerenja“, Budimir Mugoša. U naredne četiri godine Carević je redovno prijavljivao svoje gazdinstvo na uzurpiranom državnom zemljištu, a kompletan stočni fond uredno je  evidentiran od Ministarstva poljoprivrede, bez obzira na činjenicu da se radi o kompleksu farmi sagrađenom  bez građevinske dozvole i  na uzurpiranom državnom zemljištu.

Snimci koje je ove godine napravio Istraživački centar MANS-a pokazuju da se danas na Krimovici nalazi desetak nelegalnih objekata za smještaj koza, ovaca, goveda i svinja, a da su na ogromnoj površini uzurpiranog zemljišta počele pripreme i za sadnju velikog maslinjaka.

Istraživački centar MANS-a  pokušao je  da od Carevića i njegove kompanije dobije odgovor na pitanja zbog čega su uzurpirali državnu imovinu i gradili bez građevinske dozvole, te kako su obezbijedili saradnju sa državnim organima, ali bez uspjeha.

Carević je prethodno gostujući u emisiji „Načisto“ na TV Vijesti tvrdio da na Krimovici nema ništa nezakonito, te da je tadašnji zakon to dozvoljavao.

Marko Carević, predsjednik Opštine Budva

„To su štale i objekti za razvoj poljoprivrede koji su u planu razvoja Ministarstva poljoprivrede.. to je rađeno u procesu kada je to dozvoljeno da se radi po zakonu. Zbog te mogućnosti je donešen Zakon o legalizaciji… tvrdio je Carević prošle godine.

Članom 254 Krivičnog zakonika Crne Gore se za protivpravno zauzimanje zemljišta propisuje kazna do jedne godine, dok nelegalna gradnja povlači kaznu i do pet godina zatvora.

Istraživači MANSa su zatražili od Uprave policije odgovor da li su i kada sa Carevicem ili njegovom kompanijom imali komunikaciju i da li su upoznati da je na Krimovici u toku krivično djelo. Iz odgovora dostavljenog MANSu se zaključuje da policija jeste imala informaciju o tome šta se dešava na Krimovici, ali da nisu zbog toga kontaktirali Carevića.

„Centar bezbjednosti Herceg Novi – jedinica za suzbijanje privrednog kriminaliteta do sada nije imala komunikaciju sa predstavnicima i/ili vlasnicima komapnije „Carinvest“ u vezi sa aktivnostima na ovom zemljištu, navodi se u odgovoru Uprave policije.

Iz odgovora Uprave policije Crne Gore

Dok su nadležni organi pasivno posmatrali uzurpaciju državne imovine, Carević je otpočeo sa legalizacijom svoje poslovne imperije.

Sredinom 2018. godine on je kotorskoj Opštini podnio zahtjev za legalizaciju objekata na Krimovici. U zahtjevu Carević kao osnov korišćenja zemljišta na kome se nalaze njegovi nelegalni objekti navodi „ZAKUP“, iako nikada nije sklopio takav ugovor već  je uzurpirano zemljište koristio bez ikakve naknade.

Izvod iz rješenja o legalizaciji

Krajem prošle godine, Marko Carević se obratio Upravi za imovinu sa zahtjevom da sporne parcele otkupi. Uprava je  nakon toga od katastra zatražila da se napravi procjena vrijednosti zemljišta koje je Carević uzurpirao.

U MANSu ukazuju da uzurpacija ovih razmjera nije bila moguća bez aktivne uloge državnih organa, te da posljednje aktivnosti ukazuju na sumnju da neko pokušava da prikrije višegodišnje tolerisanje bezakonja:

„Iz svega što smo vidjeli u dokumentaciji, ali i na terenu, nesumnjivo se radi o prećutnom dogovoru između Carevića i više državnih organa da se na Krimovici u potpunosti suspenduje zakon. Ovo tim prije jer govorimo uzurpaciji više od pola miliona kvadrata državnog zemljišta koja traje već pet godina, što Carević nije mogao organizovati a da u samom vrhu crnogorske vlasti nije imao logističku i svaku drugu podršku.

Za sada je poznato da je direktnu korist od ovog posla imao nesumnjivo Carević i njegova kompanija jer već pet godina nesmetano ubiraju profit sa državne zemlje koju nisu ni kupili, ni zakupili. Da li je još neko pored Carevića profitirao od ovog posla, odgovor mora dati Specijalni državni tužilac jer ovdje govorimo o organizovanom djelovanju biznisa i politike koji je za rezultat imao nesumnjivu štetu po javni interes“ kazali su iz MANS-a.

Zemljište  na Krimovici se  danas  vodi na državu Crnu Goru, a u Ministarstvu finansija su istraživačima MANS-a potvrdili da su tek krajem 2019. godine preduzeli prve korake povodom uzurpacije pola miliona kvadrata na Krimovici, te da je o svemu informisan i Vrhovni državni tužilac:

“Direkcija za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom, nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora dokumentaciju proslijedila na dalje nadležno postupanje, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore i Vrhovnom državnom tužilaštvu” navodi se u odgovoru PR službe Ministarstva finansija.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.