Čelnici RAE zaštićeni od odgovornosti

0

RAEPredlog zakona o energetici, o kojem crnogorski poslanici treba da se izjasne na sjednici naredne sedmice, sadrži niz problematičnih rješenja u vezi nadležnosti Regulatorne agencije za energetiku (RAE), kojoj se omogućava da nastavi sa pogubnom praksom donošenja odluka o cijenama struje u korist energetskih kompanija, a na štetu krajnjih potrošača, dok se istovremeno rukovodstvo RAE bukvalno oslobađa od odgovornosti za donošenje takvih odluka.

Umjesto da se propišu strogi zakonski mehanizmi koji će štititi kupce od samovoljnih odluka regulatora, zbog kojih su poslednjih godina oštećeni za milione eura, Predlogom zakona se rukovodstvu RAE daju odriješene ruke da kreiraju cijenu struje na način koji obezbjeđuje čist profit energetskim kompanijama, a što će sve finansirati potrošači kroz uvećane račune za struju.

Tako se propisuje da je jedan od ciljeva RAE da donosi „adekvatne podsticaje“ za energetske kompanije, dok se među elementima koje čine metodologije za obračun cijena struje nalazi i onaj da energetski subjekti budu „adekvatno kratkoročno i dugoročno motivisani za povećanje efikasnosti, integraciju tržišta i obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja“. Pod „plaštom“ ovakvih zakonskih odredbi, više je nego jasno da će i narednih godina RAE obezbjeđivati profit Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) i Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) na teret osiromašenih crnogorskih građana i privrede, iako je osnovni zadatak regulatora da bude objektivan i utvrđuje realnu cijenu struje koja odgovara kvalitetu usluge.

Sa druge strane, potpuno je nevjerovatno da se čelnici RAE maltene oslobađaju od odgovornosti za donošenje štetnih odluka, pa je tako, recimo, eliminisana odredba iz postojećeg zakona da se mogu smijeniti ukoliko crnogorski parlament ne usvoji godišnji izvještaj regulatora.

Takođe, paradoksalna je odredba kojom je predviđeno da se odluka o razrešenju čelnika RAE može donijeti samo na osnovu obrazloženog predloga i nakon što su oni mogli da se izjasne o svim okolnostima. Hipotetički gledano, ukoliko bi se u krivičnom postupku utvrdila krivica nekog od čelnika RAE, oni bi prije smjene sa funkcije imali pravo da se izjašnjavaju o svim okolnostima, iako je prethodno sproveden krivični postupak, što bi bilo apsurdno.

Crnogorski sudovi su do sada u više navrata proglašavali odluke RAE ništavim zbog njihove nezakonitosti, ali do sada niko iz ove institucije nije čak ni disciplinski odgovarao zbog kontinuiranog rada na štetu javnog interesa. Umjesto toga, novim zakonskim rješenjima čelnici RAE se bukvalno nagrađuju i izjednačavaju sa pozicijom poslanika, jer se predviđa da nakon prestanka funkcije, u periodu od godinu dana, imaju pravo na prosječnu platu koju su zarađivali u RAE.

Problematično je i što ograničenje za zapošljenje čelnika RAE u energetskom subjektu ili kompaniji koja se bavi proizvodnjom struje nakon prestanka funkcije iznosi samo godinu dana. Ovaj rok bi svakako trebalo da bude duži, budući da rukovodstvo RAE raspolaže sa povlašćenim informacijama i realna je mogućnost zloupotrebe u korist energetskog subjekta koji bi zaposlio bivšeg rukovodioca RAE.

Takođe, prosto je nevjerovatno da čelnici RAE više nijesu dužni da podnose izjavu o imovinskom stanju, a naročito ne izjavu o postojanju imovinskog ili upravljačkog interesa u energetskim kompanijama, što je do sada bio slučaj, pa se stiče utisak da je sugestija za ovakvu odredbu stigla upravo od regulatora.

Konačno, Vlada u potpunosti zadržava kontrolu nad RAE, budući da predlaže parlamentu članove Odbora RAE i daje saglasnost na izbor izvršnog direktora. Ovo je posebno problematično kada se zna da RAE ima niz ovlašćenja u vezi gradnje malih hidrocentrala ili vjetroelektrana, što je biznis u koji je uključen niz firmi povezanih sa rodbinom i prijateljima premijera Mila Đukanovića.

MANS je već ukazao da je Predlog zakona o energetici jedan od najkontroverznijih Vladinih predloga koji je u poslednje vrijeme dostavljen poslanicima na odlučivanje, te da će biti uvod u novo, drastično uvećanje cijene struje na teret krajnjih kupaca. MANS poziva poslanike da u konkretnom slučaju zaštite javni interes i spriječe pokušaj nove, besprizorne pljačke ionako osiromašenih crnogorskih građana.

MANS

Komentari su isključeni.