Crnogorski elektroprenosni sistem proglasio za poslovnu tajnu svoje finansije

0

Budžet CGES-a nije javno dostupan dokument iz razloga što sadrži povjerljive informacije koje se kao takve dostavljaju samo odboru direktora, kazali su iz CGES-a. Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), koji je u većinskom državnom vlasništvu, proglasio je poslovnom tajnom svoje budžete za 2017. i 2018. godinu jer, kako su naveli, sadrže povjerljive informacije koje bi mogle negativno uticati na cjelokupan elektroenergetski sistem, kao i investiranje na berzi.

Budžet CGES-a nije javno dostupan dokument iz razloga što sadrži povjerljive informacije koje se kao takve dostavljaju samo odboru direktora, odnosno glavnim akcionarima – piše u odgovoru CGES-a na zahtjev MANS-a.

Država ima 55 odsto akcija, a italijanska Terna 22 procenta. Na čelu odbora direktora je Vesna Bracanović.

Kako su „Danu” kazali iz MANS-a, CGES je odbio da objavi tražene podatke u cilju zaštite trgovinskih i drugih ekonomskih interesa.

Ugroženost ekonomskih i trgovinskih interesa je više nego nesporna, posebno ako se uzme u obzir da bi se dostavljanjem tražene dokumentacije stvorili uslovi trećim licima da posjeduju privilegovane informacije, a koje im mogu poslužiti za donošenje odluka o investiranju ili deinvestiranju na berzi. Na taj način bi se trećem licu dala značajna prednost u odnosu na druge potencijalne investitore. Ovo ukazuje na ispunjenost uslova iz člana 14 stav 1, tačka 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije ako je informacija poslovna tajna u skladu sa zakonom – piše u rješenju CGES-a koje je MANS dostavio „Danu”.

Dodatno, kako su naveli iz MANS-a, CGES se poziva na međudržavni sporazum između Crne Gore i Italije, i odredbu ugovora kojim je propisano da će poslovni plan i godišnji budžet biti osnova za upravljanje društvom. Na osnovu toga u CGES-u zaključuju da bi objelodanjivanje njihovog budžeta „moglo imati negativan odraz ne samo na ekonomsko poslovanje CGES-a, već i na cjelokupni elektroenergetski sistem”.

Podaci o budžetu kompanije u većinskom državnom vlasništvu ne bi smjeli biti tajna. Štaviše, čak i ona akcionarska društva u kojima država nema vlasništvo su dužna da objavljuju svoje finansije. Na kraju, to je uradio i CGES, čiji se finansijski izvještaji mogu naći na sajtu Poreske uprave – saopštili su iz MANS-a.

Direktor Istarživačkog centra MNS-a Dejan Milovac je kazao da primjer CGES-a i njihovog sakrivanja godišnjeg budžeta pokazuje koliko mogu biti besmisleni pokušaji državnih institucija da se po svaku cijenu od javnosti sakriju čak i najosnovnije informacije o njihovom finansisjkom poslovanju.

Nažalost, u ovom konkretnom slučaju vidimo i uspostavljanje prakse gdje nadležna Agencija koja bi trebalo da se stara da Zakon o slobodnom pristupu informacijama bude u potpunosti sproveden, „savjetuje” CGES kako da što bolje sakrije tražene informacije. Ovaku „saradnju” državnih organa bi mogli nazvati smiješnom i apsurdnom da se ne radi o sve više prevladavajućoj praksi skrivanja kljulčnih informacija od građana sa ozbiljnim poslednicama po javni interes i u najekstremnijim slučajevima, po borbu protiv korupcije i kršenja zakona – rekao je Milovac.

MANS već duže vrijeme upozorava da se državni organi sve češće kriju iza instituta „poslovne tajne” kako bi od javnosti sakrili moguće dokaze korupcije, što je praksa sa kojom se odmah mora prestati.

Takav odnos prema pravu javnosti da zna je neprihvatljiv i za Evropsku komisiju koja je i u ovogodišnjem izvještaju kao zabrinjavajući ocijenila rastući trend među državnim institucijama da informacije od značaja za građane proglašavaju za tajnu – zaključio je Milovac.

D.M.

Agencija podučava kako se kriju informacije

Kao i u nekoliko prethodnih slučajeva, Agencija je „poučila” CGES kako da sakrije te informacije od javnosti i uputila ga na primjenu nove zakonske odredbe koja se odnosi na poslovnu tajnu. Agenciji pritom nije bilo sporno što nije sproveden ni test štetnosti, ni test javnog interesa, pa nije naložila CGES-u da to učini u ponovnom postupku, kazali su iz MANS-a.

Zatim je CGES ponovo odbio pristup informacijama, dostavljajući novo rješenje sa potpuno istim obrazloženjem kao i prvog puta, samo što se u njemu poziva na odredbu koju mu je Agencija sugerisala.

Dakle, ni u tom rješenju CGES nije sproveo niti test štetnosti, a ni test javnog interesa. Takođe se nije pozvao na bilo kakav konkretan propis na osnovu koga je sopstveni budžet proglasio poslovnom tajnom – naveli su iz MANS-a.

Komentari su isključeni.