Dionica Smokovac Mateševo će nas papreno koštati

0

Crnogorski premijer juče je u državnom parlamentu nevješto pokušavao da ubijedi građane da ih izgradnja prve dionice autoputa od Smokovca do Mateševa neće koštati „ni euro više” od ugovorene sume, pri tome namjerno izbjegavajući da pomene niz dodatnih troškova, koji će izvjesno značajno povećati cijenu te kontroverzne investicije.

Ugovor sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation je zaključen na 809 miliona eura, uz mogućnost da vrijednost nepredvidivih i naknadnih radova bude uvećana za 10 odsto, odnosno za još 80 miliona, a crnogorski premijer tvrdi da će se Vlada uklopiti u taj iznos.

Međutim, svjesno izbjegava da pomene da ugovor definiše i nepredviđene radove, odnosno radove koji nijesu po Glavnom projektu, ali se moraju izvesti da bi se dionica autoputa privela namjeni. Upravo za tu vrstu radova nije definisano nikakvo ograničenje, pa to u praksi znači da mogu povećati iznos i preko deset odsto od ugovorene cijene.

Vlada je već sada dio troškova za autoput izmjestila iz budžeta, tako što će se Monteput zadužiti za blizu 32 miliona eura kako bi izgradio sistem za trajno napajanje električnom energijom dionice Smokovac Mateševo, a zatim će državne energetske kompanije otkupiti i preuzeti izgrađenu elektro infrastrukturu.

To je nesporno trošak izgradnje prve dionice autoputa, ali crnogorski premijer o tome ne govori, kao ni činjenici da treba sagraditi Petlju Smokovac, te da će gotovo dvije godine kašnjenja radova uvećati troškove za upravljanje projektom, odnosno isplate za dvije državne komisije, nadzorni organ, Monteput, za prevodilačke usluge ili angažovanje ad hoc stručnjaka i komisija.

Poseban rizik svakako je kineski kredit koji je uzet u američkim dolarima, a Vlada je najavila da će ga zaštiti od valutnog rizika tako što će zaključiti ugovor o hedžingu. Cijena takvog aranžmana nije poznata, ali je već sada izvjesno da će koštati nekoliko desetina miliona eura, što takođe povećava ukupnu cijenu prve dionice.

Umjesto što najavljuje da će naredne godine biti pušten u saobraćaj „autoput od Podgorice do Mateševa”, crnogorski premijer bi građanima trebalo da objasni gdje i kada će se voziti dalje od Mateševa.

Ovo posebno imajući u vidu da su iz Vlade nedavno priznali da će sa novom etapom ići samo do Andrijevice, a da sa Srbijom tek predstoje pregovori o definisanju kontaktne tačke kojom će proći autoput između dvije zemlje.

S tim u vezi, umjesto što se saopštava da će prva i druga dionica koštati manje od 1,3 milijarde eura, bilo bi elementarno pošteno da se građanima saopšti da je procjena izgradnje samo dijela druge dionice do Andrijevice oko 300 miliona, a da će ostatak izgradnje te dionice, tj sve do granice sa Srbijom platiti još najmanje nekoliko stotina miliona eura.

Na kraju, treba ukazati da Vlada odavno „grca” u dugovima i njena sposobnost da ih vraća na duži rok je više nego upitna,a projekat izgradnje crnogorskog autoputa nesporno je među najvećim rizicima za održivost javnih finansija zemlje. U tom smislu jasno je da će niz budućih generacija plaćati paprenu cijenu posla koji je u najmanju ruku, a sa pozicija državnih interesa, ugovoren na neodgovoran i neprihvatljiv način.

Program za javne finansije MANS-a
Koordinator Ines Mrdović

Komentari su isključeni.