Direktor Uprave za nekretenine protivzakonito uknjizio vise stambeno-poslovnih objekata u Baru

0

DraganKovacevicDirektor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević je tokom obavljanja funkcije načelnika katastra u Baru za više lica i kompanija vršio protivzakonito uknjižavanje nelegalnih objekata čime im je omogućio sticanje milionske koristi, pokazuju podaci Istraživačkog centra MANS-a.

Informacije do kojih je došao Istraživački centar MANS-a potvrđuju sumnje da je Dragan Kovačević u više navrata teško zloupotrijebio svoj položaj načelnika barskog katastra, te kompanijama i licima koje su nelegalno gradile velike stambeno-poslovne objekte u Baru omogućio da ih uknjiže u katastar iako to nije bilo moguće u raditi u skladu sa zakonom, naveo je Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a.

Naime, Dragan Kovačević je posao načelnika barskog katastra obavljao u periodu 2008-2010 godina i za to vrijeme je po podacima MANS-a potpisao više rješenja kojima se vrši nezakonito knjiženje objekata bez validne građevinske i upotrebne dozvole.

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata iz koji je stupio na snagu u avgustu 2008. godine je u članu 70. propisao da se “u katastar nepokretnosti može upisati samo objekat za koji je izdata upotrebna dozvola”, podsjeća Milovac

Ova odredba zakona nije bila prepreka za Kovačevića da uknjiži na hiljade nelegalnih kvadrata stambenog i poslovnog prostora i omogući njihovom vlasnicima da nastave njihovu prodaju i steknu ogromnu finansijsku korist po tom osnovu.

MANS je došao do podataka koji se odnose na uknjižavanje dva velepna stambeno poslovna objekta u Baru, jedan u vlasništvu Miodraga Đurovića, brata Slobodana Đurovića-Kardinala koji je osuđen za ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića, dok drugi objekat pripada Ratku Vujačići i barskoj kompaniji Longrun Invest koja je javnosti poznata po brojnim poslovima sa ruskim investitorima u Baru. Ono što je zajedničko za ova dva objekta, pored toga što su bili nelegalni u momentu njihovog knjiženja, jeste činjenica da je njihovu legalizacij

u kroz plansku dokumentaciju vršio upravo Žarko Pavićević, aktuelni barski gradonačelnik. Ova dva objekta su takođe i predmet krivične prijave koju već dvije ipo godine istražuje Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju.

Podaci o umiješanosti Kovačevića u šemu Žarka Pavićevića kojom se privilegovanim građevinskim investitorima u Baru omogućavalo da rade šta hoće, govore da je Kovačević bio veoma važna karika u procesu legalizacije divljih objekata i njihovu dalju valorizaciju na tržištu nekretnina.

Tako je kompanija Longrun Inves , krajem 2008. godine podnijela zahtjev za uknjiženje baskom katastru i uz njega dostavila građevinsku dozvolu Ministartva urbanizma koja je glasila na duplo manje spratova u odnosu na ono što je vlasnik kompanije Ratko Vujačić sagradio na terenu i tražio da mu se uknjiži u katastru. Ovakav zahtjev je Kovačević kao načelnik katastra trebalo da odbije jer tada nije bilo moguće na zakonit način izvršiti ovu uknjižbu. Ipak, 23. decembra 2008. godine, Uprava za nekretnije, područna jedinica Bar kompaniji Longrun izdaje rješenje kojim dozvoljava uknjižbu zgrade sa dodatnim nelegalnim spratovima, što se i konstatuje u samom rješenju gdje se navodi da objekat nema dozvolu za četvrti, peti, šesti i sedmi sprat.

Rješenje je potpisao tadašnji načelnik barskog katastra, a današnji direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević. Samo na ovom objektu je na taj način uknjiženo preko 3000m2 stambenog prostora za koji kompanija Longrun i Ratko Vujačić nisu imali građevinsku dozvolu. Nakon ovog knjiženja, Vujačić je mogao zahvaljući Draganu Kovačeviću da nesmetano prodaje stanove u svojoj nelegalnoj zgradi. Zanimljivo je da je jedan od prvih kupaca stana u zgradi Ratka Vujačića bio Filip Roćen, sin bivšeg ministra inostranih poslova Milana Roćena koji je stan u ovoj zgradi platio oko 62.000 Eura.

Objekat je kasnije legalizovan u saradnji sa barskim gradonačelnikom Žarkom Pavićevićem, koji je izmjenama plana i uklapanjem objekta ne samo zaštitio Vujačića koji je gradio “na divlje”, već i Dragana Kovačevića koji je grubo kršio zakon kako bi izašao u susret investitorima.

Pored ove zgrade, Dragan Kovačević je u legalne tokove uveo i objekat na kojem su zajedno radili gradonačelnik Pavićević i baranin Miodrag Đurović. U pitanju je zgrada u samom centru grada, na najskupljoj lokaciji u ovoj Opštini koja je takođe podignuta bez validne građevinske dozvole i uknjiženja zahvaljujući Draganu Kovačeviću i bez upotrebne dozvole iako je zakon tada nalagao da objekat mora imati upotrebnu dozvolu da bi bio uknjižen.

Naime, Miodrag Đurović je krajem 2009. godine dok je Kovačević još uvijek bio na čelu barskog katastra, preko komapnije “GEOHEKTAR” iz Bara podnio zahtjev Kovačeviću za uknjiženje i tom prilikom dostavio građevinsku dozvolu koja je propisivala dva sprata manje nego što je Đurović sagradio na terenu. Kompanija “GEOHEKTAR” je izvršila premjer i takozvano razlaganje objekta, iako su iz dokumentacije koju im je dostavio Đurović mogli uvidjeti da se radi o objektu koji je nelegalan.

Ipak, sve je to dostavljeno Draganu Kovačeviću koji je i potpisao rješenje kojim se Đuroviću omogućava uknjižavanje nelegalnog objekta. Rješenje je obradila Željka Sekulić koja je nakon Kovačevića postavljena za načelnika barskog katastra. I u ovom slučaju, kao i kod objekta kompanije “Longrun” u rješenju se explicitno navodi da se radi o objektu koji ima teret dodatnih, nelegalnih spratova.

Ova dva objekta su samo pojedinačni primjeri prakse koju je tokom svog dvogodišnjeg mandata na čelu barskog katastra bio uspostavio sadašnji direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević, a postavlja se pitanje koliko je još objekata na ovaj način uknjiženo.

Nakon otkrivanja ovih podataka, veoma smo zabrinuti zbog činjenice da se na čelu insitucije kao što je Uprava za nekretnine i dalje obitava pojedinac koji očigledno ima problem da svoje ponašanje uskladi sa zakonima i propisima Crne Gore, te koji je vrlo podložan uticaju od strane trećih lica i njihovim zahtjevima da lični i privatni interes stavi ispred onoga što je interes građana i sproviđenje zakona.

Posebno smo zabrinuti što je nakon brisanja matičnih brojeva, otkrivanje ovakvih malverzacija i dilova pojednih crnogorskih javnih funkcionera dodatno otežano, a naročito što je konkretnom slučaju kada je u pitanju Uprava za nekretnine, brisanje izvršeno od strane kadra kakav je Dragan Kovačević.

MANS je ranije od više skupštinskih odbora zatražio da se povodom brisanja matičnih brojeva iz javnih evidencija što hitnije zakaže konsultativno saslušanje između ostalih direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, a slučajevi poput ovog koji uključuju i samog Kovačevića pokazuju da je on imao i više nego dovoljno ličnih motiva da se aktivno zalaže za skrivanje što je više moguće podataka o vezama između javnih funkcionera i sa njima povezanih investitora i kriminalaca.

Komentari su isključeni.