Dopis skupštinskim odborima povodom odluke ASK da je Vanja Ćalović Marković prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije

0

Dana 29.05.2018. godine, pomoćnik direktora Agencije za sprječavanje korupcije, postupajući po nalozima direktora Agencije, donio je odluku br. UPI-02-01-57/26-2017 kojom je proizvoljno, nezakonito i bez obrazloženja, sa nizom neistinitih navoda, utvrđeno da je Vanja Ćalović Marković kao članica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije prekršila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije. O istoj odluci obaviještena je Skupština Crne Gore kao organ nadležan za izbor i imenovanje članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

S tim u vezi dostavljam vam podnesak – tužbu koju sam blagovremeno predao Upravnom sudu, pa ovom prilikom neću ukazivati na niz neistina i podmetanja, te kršenja svih zakonskih odredbi koje su trebale biti primijenjene u konkretnom postupku.

Ipak, smatram za neophodno da vam ukažem da tokom vođenja postupka Vanji Ćalović Marković nije pružena nikakva mogućnost da se izjasni na bilo koju okolnost ili činjenicu koja se navodi u odluci pomoćnika direktora. Takođe, ukazujem vam i da je Ustavni sud Crne Gore još dana 30.01.2018. godine donio Odluku U-II br.4/16 i 19/16 kojom je utvrdio da su Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionere suprotna Ustavu Crne Gore i po kojoj odluci pomoćnik direktora uopšte nema ovlaćenja da donosi ovakve odluke.

Takođe, u članu 42. stav 1. Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da će se povreda odredaba ovog zakona koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije utvrđena konačnom, odnosno pravnosnažnom odlukom smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera, radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.

Dakle, u konkretnom slučaju pred Upravnim sudom vodi se upravni spor poslovne oznake U.br.3789/17 radi poništenja ove odluke, pa je nesporno da odluka pomoćnika direktora Agencije za sprječavanje korupcije nije pravnosnažna.

Dalje, članom 87. propisani su uslovi za razrješenje člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i u stavu 3. propisano je da se postupak razrješenja pokreće na predlog najmanje tri člana Savjeta, što je u konkretnom slučaju izostalo jer je i Savjet Agencije za sprječavanje korupcije zauzeo stav da će u ovom slučaju čekati pravnosnažnu sudsku odluku.

Stoga vas pozivam da u konkretnom slučaju poštujete Ustav, zakone i odluku Ustavnog suda i da ne pristanete da direktoru Agencije za sprječavanje korupcije budete saučesnik u kršenju ovih akata i sprovođenju samovolje.

Veselin Radulović
advokat iz Podgorice

Komentari su isključeni.