Državna izborna komisija da odmah započne sa pripremom za sprovođenje izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija

0

FilipVujanovicPredsjednik Crne Gore Filip Vujanović proglasio je zakone iz seta izbornog zakonodavstva koji su u Skupštini Crne Gore usvojeni 17. februara ove godine, uključujući i izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija. Na ovaj način, stekli su se svi uslovi da se izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija počnu u potpunosti primjenjivati, nakon što se one ubrzo objave u Službenom listu Crne Gore.

Drastično izmijenjeni Zakon o finansiranju omogućiće da se konačno dođe do svih podataka o potrošnji javnih fondova u periodu izbornih kampanja, da se identifikuju različite zloupotrebe učinjene sa ciljem da se utiče na slobodnu volju birača i da se kupuju njihovi glasovi, te da se odgovorni za takva kršenja Zakona adekvatno sankcionišu.

Ključnu ulogu u sprovođenju novih odredbi Zakona o finansiranju političkih partija imaće Državna izborna komisija (DIK) i to već za predstojeće lokalne izbore koji će se održati na proljeće ove godine. DIK izmjenama Zakona po prvi put dobija mogućnost sprovođenja administrativne istrage i administrativnih saslušanja kako bi bio u stanju da utvrdi da li se desila zloupotreba državnog novca i procesa zapošljavanja u javnoj upravi zarad kupovine glasova. Štaviše, DIK dobija i mehanizme adekvatnog sankcionisanja svih onih koji su ova kršenje zakona učinili, kroz pokretanje prekršajnih i iniciranje krivičnih posupaka, ali i kroz mogućnost da pokreće postupak za utvrđivanje ništavosti svih odluka koje su donijete suprotno Zakonu o finansiranju političkih partija, uključujući razne jednokratne isplate zarad kupovine glasova, dodjelu subvencija, oproste poreza i dugova i zapošljavanje u javnoj upravi.

Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da će DIK imati mogućnost punog pristupa svim relevantnim informacijama koje se nalaze u posjedu državnih i lokalnih organa, javnih fondova i preduzeća u državnom vlasništvu, kako bi mogao da utvrdi da li se Zakon o finansiranju političkih partija krši, i da li se javna sredstva i ovlašćenja koriste za kupovinu glasova za potrebe partije na vlasti.

Na taj način konačno će se onomogućiti ključne institucije u Crnoj Gori da u kontinuitetu kriju podatke o tome kako se troši novac svih građana i ko se sve zapošljava u državnoj upravi u predizbornom periodu, kao što to sada čine. Naime, MANS još od novembra 2013. godine mjesečno podnosi zahtjeve za slobodan pristup informacijama i traži informacije o trošenju javnih fondova i zapošljavanju od raznih državnih organana, institucija i preduzeća u državnom vlasništvu kako bi se istražile različite zloupotrebe u susret predstojećih lokalnih izbora, ali ključne institucije ni do danas nisu dostavile osnovne podatke.

Ubjedljivo najzatvorenija institucija je Ministarstvo finansija, koje upravlja cjelokupnim državnim budžetom i koje već više mjeseci krije osnovne podatke o tome kako se troše budžetska sredstva, očigledno sa ciljem da prikrije izborne zloupotrebe koje su se dešavale tokom nekoliko izbornih ciklusa prethodne i ove godine. Samo neke od informacija koje Ministarstvo finansija već više mjeseci krije od javnosti su i: podaci o dodjeli jednokratnih pomoći preko budžetske rezerve, podaci o preusmjeravanjima sredstava budžetskim jedinicama, podaci o otpisivanju PDV-a i oprostu drugih poreza i nameta, izvodi iz Trezora Budžeta Crne Gore, informacije o saglasnostima koje je Ministarstvo dalo za zapošljavanje lica u državnoj upravi i slično. Pored Ministarstva finansija, kao krovne institucije koja raspolaže državnim novcem, podatke o potrošnji državnog novca i zapošljavanju kriju i Ministarstvo nauke, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo pravde, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao i centri za socijalni rad u Podgorici, Bijelom Polju i Beranama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo vanjskih poslova i EU integracija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Fond PIO, Komisija za kontrolu državne pomoći i druge.

Sakrivanje informacija o potrošnji novca svih građana Crne Gore i zapošljavanju u predizbornom periodu veoma je prisutno i na lokalnom nivou, ali će Državna izborna komisija imati sve mehanizme da pristupi i ovim podacima i da obezbijedi da se identifikuju i procesuiraju sve zloupotrebe učinjene u svrhu izbora.

Na taj način će se onemogućiti i lokalne institucije da više mjeseci kriju podatke, kao što to sada čine Kabinet gradonačelnika Podgorice, Kabinet gradonačelnika prijestonice Cetinje, sekretarijati za finansije opština Ulcinj, Podgorica i Berane i drugi.

Crna Gora konačno ima uređen pravni okvir koji može obezbijediti da se novac crnogorskih građana i proces zapošljavanja u državnoj upravi ne zloupotrebljavaju za potrebe izbornih kampanja DPS-a, kao što je to do sada bio slučaj i samo od političke volje Državne izborne komisije i njenih kapaciteta zavisi koliko će adekvatna primjena zakona biti u praksi.

Iz tog razloga, pozivamo Državnu izbornu komisiju da odmah započne sa pripremom za sprovođenje izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija i da obezbijedi da, kada Zakon stupi na snagu, sve njegove ključne odredbe mogu u startu da se primijene. Posebno će biti važno da Državna izborna komisija odmah pribavi sve informacije o trošenju državnih sredstava i procesu zapošljavanja u partijske svrhe, pogotovo od onih institucija koje te podatke sada kriju, kako bi mogla da sprovodi dalje faze postupka – utvrđivanje kršenja zakona za potrebe izbornih kampanja i procesuiranje odgovornih za ta kršenja.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring Programa

Komentari su isključeni.