Edukativni program “Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana”

0

PRESS INFO

– konferencija za medije MANS-a i GONG – a, 25. 5. 2010. –

Predstavljanje međunarodnog projekta i međunarodnog konkursa za učešće sudija, advokata i novinara iz Crne Gore, Hrvatskei  Bosne i Hercegovine u specijalizovanom edukativnom programu „Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“

Na konferenciji za medije MANS-a i GONG – a predstavljen je međunarodni projekt „Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“, finansiranog iz fonda IPA 2008 – Civil Society Facility. Cilj projekta je unaprjeđenje standarda primjene najslabijeg stuba Arhuske konvencije – pristupa pravosuđu u pitanjima zaštite životne sredine, ali i pristupa informacijama, kao i učešća javnosti u donošenju odluka u pitanjima zaštite životne sredine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Projekt „Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“  započeo je 1. 1. 2010. i trajaće 20 mjeseci, a njegova vrijednost je 375.000 eura, od čega će Evropska unija sufinansirati 80%, odnosno 300.000 eura. Nositelj projekta je GONG, a partneri na projektu su još i Zelena Istra (Pula, Hrvatska), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS (Podgorica, Crna Gora), Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Doboj, Bosna i Hercegovina), AdriaticGreeNet (Udine, Italija) i European Environmental Bureau (Brussel, Belgija).

Ključnu ulogu unutar projekta ima specijalizovani edukativni program za sudije, advokate i novinare iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji će se sprovoditi u Hrvatskoj od strane vrsnih stranih i domaćih stručnjaka za pravo na zaštitu životne sredine i Arhusku konvenciju. Vrijednost programa priznala je i hrvatska Pravosudna akademija koja će, sukladno svojim standardima, sucima i predstavnicima tužilaštva vrednovati učešće na seminarima. Međunarodni konkurs za učešće u ovom programu raspisan je 18. maja 2010. i trajat će do 20. juna 2010., a tekst konkursa objavljen je na web stranicama partnera u projektu (www.gong.hr; www.zelena-istra.hr, anewsite.mans.co.me i www.adriaticgreenet.org/aarhus) i slobodan  je za preuzimanje, korištenje i dalje distribuiranje.

Izlaganja i slučajevi obrađeni programom bit će objavljeni u priručnik namijenjenom zainteresovanoj javnosti, posebno u pravosudnim tijelima, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva i šire, a biće objavljen i priručnik za medije. Web stranica (www.adriaticgreenet.org/aarhus), izrađena na početku projekta, koja sadrži informacije o Arhuskoj konvenciji, izvještaje i informacije o programu, biće na raspolaganju učesnicima za objavu članaka i ostalih relevantnih materijala, a služiće i za kvalitetnije povezivanje organizacija civilnog društva koje se bave ovom problematikom u jadranskoj regiji. Rezultati programa biće predstavljeni na međunarodnoj konferenciji o primjeni Arhuske konvencije u zemljama Jadrana.

Ratifikacijom Arhuske konvencije, međunarodnog sporazuma kojeg su do sad prihvatile 44 države Evrope i Srednje Azije, Crna Gora se obavezala da će svojim građanima omogućiti slobodan pristup informacijama o okolišu, zajamčiti sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša te olakšati pristup pravosuđu kad su prava građana na zdravu životnu sredinu prekršena.

Važnost ovih tema u procesu demokratizacije neke zemlje velika je, a pitanja okolišnog prava i pristupa pravosuđu u Crnoj Gori odnedavno dobivaju na sve većoj aktualnosti i zanimljivosti. U kojoj će se mjeri prava zagarantirana okolišnim pravom i Arhuskom konvencijom i ostvarivati, ovisit će i o pripremljenosti svih uključenih u ovaj proces zbog čega i ovaj edukativni program dobiva na aktualnosti.

Zahvaljujemo na objavi.

Filip Ivanović                                                                                          Irena Pereša,   25. maja 2010.

Komentari su isključeni.