Evropska komisija da pomogne u zaštiti rijeke Tare

0

Osam nevladinih organizacija je danas uputilo pismo Evropskoj komisiji (EK) i zatražilo pomoć u rješavanju problema devastacije rijeke Tare usljed izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Pismo je upućeno Generalnom direktoratu EK za životnu sredinu, odnosno generalnom direktoru za životnu sredinu, Danielu Kalehu i njegovim pomoćnicima Luisu Hereri i Natali Pouels.

NVO podsjećaju da je izgradnja autoputa Bar-Boljare dovela do značajne devastacije sliva rijeke Tare koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetskih rezervata biosfere i da to dokazuju snimci dijela između Mateševa i Jabuke (područje Kolašina), napravljeni dronom 23. oktobra 2018. godine:

Koalicija 27 traži pomoć EK u rješavanju ovog pitanja u svjetlu otvaranja pregovora o poglavlju 27, kako bi se obezbijedio javni pristup informacijama o pitanjima životne sredine u skladu sa međunarodnim standardima; odgovarajuća procjena postojeće i potencijalne buduće štete na rijeci Tari usljed izgradnje autoputa; dodjeljivanje dovoljno sredstava i sprovođenje adekvatnih i transparentnih mjera za praćenje I remedijaciju.

NVO traže i uspostavljanje kratkoročnih mjera remedijacije I revitalizacije rječne hidromorfologije i biodiverziteta rječne I priobalne vegetacije zasnovanih na dodatnim naučnim istraživanjima I nalazima iz Evaluacije nultog stanja biološkog monitoringa vodenog ekosistema rijeke Tare i izvještajima o monitoringu 2016 – 2018; obavještavanje javnosti o svim daljim pritiscima na sliv rijeke Tare koje proizlaze iz operacija izgradnje puteva i zaustavljanje aktivnosti odlaganja i regulisanja otpada, kao i daljih izmjena korita rijeke(kanalisanje i promjena strukture korita).

Podsjećaju da se u Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu navodi da Prostorni plan za autoput Bar-Boljare krši član 6 UNESCO-ove Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, jer se kroz zaštićeno područje planira izgradnja autoputa. Taj član obavezuje Crnu Goru da ne preduzima nikakve mjere koje bi mogle direktno ili indirektno oštetiti prirodno nasljeđe.

„Precizna ruta autoputa i njegov potencijalni uticaj na zaštićena područja i dalje nijesu poznati javnosti. Svi izvještaji o praćenju koje prave različite institucije, sva projektna dokumentacija koja pokazuje više detalja o tačnoj trasi autoputa kroz zaštićenu zonu, osnovne informacije o finansijskim aranžmanima i plaćanjima, kao i mnogi drugi dokumenti, predstavljaju državnu tajnu. Pored toga, svi stručnjaci koje je Vlada angažovala za nadzor ovog projekta su obavezni da štite sve dobijene informacije kao poslovne tajne“, navodi se u pismu.

Pismo Evropskoj komisiji su uputili MANS, Green Home, Ozon, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Expeditio, Naša akcija, Centar za razvoj Durmitora I Breznica.

MANS

Komentari su isključeni.