Glavni grad obustavio postupak protiv MANS-a

0

Zbog nedostatka dokaza da su počinili prekršaj time što su sa improvizovanog stola u centru Podgorice dijelili propagandni materijal, Glavni grad Podgorica obustavila je postupak protiv MANS-a i izvršne direktorice Vanje Ćalović, kojoj je sutra trebalo da bude nastavljeno sudjenje u ovom predmetu.

Odlukom organa za prekršaje Glavnog grada troškovi postupka padaju na teret lokalnog budžeta.

Naime, Komunalna policija Glavnog grada podnijela je protiv MANS-a prijavu, prema kojoj je navodno tokom kampanje za slobodan pristup informacijama „Upalite svjetlo” 28.septembra prošle godine, počinio prekršaj kada je u centru grada postavio improvizovani sto. Po tumačenju komunalne policije, on je tretiran kao montažni objekat privremenog karaktera, za koji nije postojalo odobrenje gradske vlasti.

Odsjek za prekršaje Sekretarijata za lokalnu samoupravu odustao je od postupka nakon što je advokat MANS-a Veselin Radulović na prvom sudjenju ukazao na brojne nepravilnosti, među kojima je i to da stavka odluke koja je citirana u prijavi komunalne policije ne propisuje ni jedan prekršaj.

„To zahtjev Komunalne policije čini posebno nerazumljivim i ukazuje da je njen jedini cilj da paušalnim i nestručnim navodima krši osnovna ljudska prava, ometa rad okrivljenih sa pokušajem kažnjavanja, zastrašivanja i odvraćanja od daljih aktivnosti,“ navodi se u odbrani, koju je citirao Sekretarijat obrazlažući odbacivanje prijave.

„Prvostepeni organ je ocijenio da nema dokaza da su okrivljeni počinili prekršaj koji im je stavljen na teret …Pisanom odbranom i podneskom okrivljeni su osporili navode podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,“ piše između ostalog u rješenju koje je potpisala Dragica Milačić, ovlašćeni službenik Odsjeka za prekršaje Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

U Odluci o postavljenju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Glavnog grada, na osnovu koje je Komunalna policija podnijela prijavu protiv MANS-a, improvizovani sto ne spada u montažne objekte. Prema Odluci to su: kiosci, zatvorene bašte,sportske hale i drugi sportski objekti, hangari, skladišta,parking objekti,tende, oglasni panoi, privremeni objekti za potrebe elektro i RTV sistema i vitrine,kazan za kukuruz, splavovi….

MANS

Komentari su isključeni.